รหัสทัวร์ : EU66SQ7DZG (ZRH02)
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน เที่ยวคุ้ม 8 เมือง!! พิชิต 2 ยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น - จุงเฟรา

เดินทาง : ก.ย. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 53,888 บาท