รหัสทัวร์ : VN14FD3DZG (HAN14)
ทัวร์เวียดนามเหนือ 3วัน 2คืน ฮานอย ซาปา ชมนาขั้นบันได เมนูพิเศษ สุกี้หมอไฟ บินเช้า-กลับดึก

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท