รหัสทัวร์ : EU11QR9DZG (EDI02)

ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทเอดินเบิร์ก พิเศษ เมนู Fish&Chip + เป็ดย่างชื่อดัง | 8 วัน 5 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 57,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม