ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

จัตุรัสคองคอร์ด

ทัวร์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส นั่งรถไฟไต่เขาและกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา พิชิตยอดเขามังกร ชมใบไม้เปลียนสีที่ป่าดำ | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส นั่งรถไฟไต่เขาและกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา พิชิตยอดเขามังกร ชมใบไม้เปลียนสีที่ป่าดำ | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : EU84TG8DZG (MUC17)

เดินทาง : 7 ก.ย. 62 – 16 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

52,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิว 360 โดยกระเช้าโรแตร์ สัมผัสแนวหน้าผา 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิว 360 โดยกระเช้าโรแตร์ สัมผัสแนวหน้าผา 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : EU83SQ8DZG (CDG16)

เดินทาง : 13 ก.ค. 62 – 28 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

49,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขามงบล็อค ชมเมืองหลวงของโลก เจนีวา พิเศษ ชมวิหารจักรพรรดิที่พระราชวังแวร์ซายส์ | 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขามงบล็อค ชมเมืองหลวงของโลก เจนีวา พิเศษ ชมวิหารจักรพรรดิที่พระราชวังแวร์ซายส์ | 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN37TG5DZG (PEK07)

เดินทาง : 13 ก.ย. 62 – 28 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

49,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง