ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

คัปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี บินตรง พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรีชาท้องถิ่นและเครื่องรางนำโชค พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว (ไปเช้า-กลับเย็น) | 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี บินตรง พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรีชาท้องถิ่นและเครื่องรางนำโชค พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว (ไปเช้า-กลับเย็น) | 8 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME36TK8DPV (FST8D)

เดินทาง 20 มี.ค.- 3 มิ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

32,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป บินตรง พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว | 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป บินตรง พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว | 8 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME26TK8DPV (SPT8D)

เดินทาง : 8 เม.ย. 63 – 19 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

39,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ตุรกี บินตรง พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน นั่งบอลลูนชมวิวเมือง ชมสวนทิวลิป ชมระบำหน้าท้อง ล่องเรือช่องแคบ (บินภายใน 2 เที่ยว ) | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี บินตรง พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน นั่งบอลลูนชมวิวเมือง ชมสวนทิวลิป ชมระบำหน้าท้อง ล่องเรือช่องแคบ (บินภายใน 2 เที่ยว ) | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : ME52TK8DBT (BIST03)

เดินทาง : 29 มี.ค. 63 – 14 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

36,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ตุรกี บินตรง พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน นั่งบอลลูนชมวิวเมือง ชมระบำหน้าท้อง ทานอาหารชมวิวหอคอย 360 องศา (บินภายใน 1 เที่ยว ) | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี บินตรง พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน นั่งบอลลูนชมวิวเมือง ชมระบำหน้าท้อง ทานอาหารชมวิวหอคอย 360 องศา (บินภายใน 1 เที่ยว ) พัก 5 ดาว | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : ME53TK8DBT (BIST02)

เดินทาง : 17 ม.ค. 63 – 11 มิ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

33,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ตุรกี บินตรง ดินแดน 2 ทวีป พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 2 คืน แช่่นำแร่ในโรงแรม 1 คืน ล่องเรือ ชมระบำหน้าท้อง ชิมไอศกรีมตุรกี | 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี บินตรง ดินแดน 2 ทวีป พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 2 คืน แช่่นำแร่ในโรงแรม 1 คืน ล่องเรือ ชมระบำหน้าท้อง ชิมไอศกรีมตุรกี | 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME51TK9DBT (BIST12)

เดินทาง : 6 ก.พ. 63 – 26 มิ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

32,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ตุรกี บินตรง ดินแดน 2 ทวีป พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี บินตรง ดินแดน 2 ทวีป พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : ME34TK8DPV (ST8D)

เดินทาง 24 ม.ค. 63 – 7 พ.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

28,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู นอนคัปปาโดเกีย 2 คืน บินตรง ประเทศสองทวีป ชมม้าไม้เมืองทรอยจำลอง ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก | 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน บินตรง เทศกาลดอกทิวลิป ชมม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ | 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : ME46TK9DTN (TKIST03)

เดินทาง : 3 เม.ย. 63 – 22 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

34,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย บินตรง ประเทศสองทวีป ชมม้าไม้เมืองทรอยจำลอง ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย บินตรง ประเทศสองทวีป ชมม้าไม้เมืองทรอยจำลอง ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก | 8 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME45TK8DTN (TKIST02)

เดินทาง : 9 ม.ค. 63 – 2 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

27,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง