ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

คัปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล, ชานัคคาเล่, ทรอย, เปอร์กามัม, คูซาดาซึ, ปามุคคาเล่, คอนย่า, คัปปาโดเกีย, อังการ่า พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : ME26TK8DPV (18093)

เดินทาง : 6 เม.ย. 62 – 4 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

34,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล, ชานัคคาเล่, ทรอย, เปอร์กามัม, คูซาดาซึ, เฮียราโพลิส, ปามุคคาเล่, คัปปาโดเกีย, อังการ่า | 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME25W59DPV (18089)

เดินทาง : 25 ม.ค. 62 – 9 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

28,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล, ชานัคคาเล่, ทรอย, คูซาดาซี, ปามุคคาเล่, คอนย่า, อังการ่า, คัปปาโดเกีย พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : ME24TK8DPV (18085)

เดินทาง : 4 ก.พ. 62 – 24 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

32,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง