ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

คอนย่า

ทัวร์ตุรกี บินตรงดินแดน 2 ทวีป ชมปล่องไฟนางฟ้า “คัปปาโดเจีย” ผ่อนคลายกับน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ “ปามุคคาเล่” พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน | 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME30TK9DZG (IST10)

เดินทาง : 22 ม.ค. 62 – 28 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น

28,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ตุรกี อังการ่า, คัปปาโดเจีย, คอนย่า, ปามุคคาเล่, คูซาดาซี, เอฟฟิซุส, ชานัคคาเล่, ทรอย, อิสตันบูล พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน | 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME7TK9DZG (IST01)

เดินทาง : 9 ม.ค. 62 – 8 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

30,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล, ชานัคคาเล่, ทรอย, เปอร์กามัม, คูซาดาซึ, ปามุคคาเล่, คอนย่า, คัปปาโดเกีย, อังการ่า พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : ME26TK8DPV (18093)

เดินทาง : 6 เม.ย. 62 – 4 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

34,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล, ชานัคคาเล่, ทรอย, คูซาดาซี, ปามุคคาเล่, คอนย่า, อังการ่า, คัปปาโดเกีย พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : ME24TK8DPV (18085)

เดินทาง : 4 ก.พ. 62 – 24 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

32,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง