รหัสทัวร์ : RU7QR6DZG (DME08)
ทัวร์รัสเซีย 6 วัน 3 คืน มอสโคว์ ซากอร์ส ช้อปปิ้งตลาดใหญ่ที่สุดของรัสเซีย บิน 5ดาว

เดินทาง : ก.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท