รหัสทัวร์ : EU78TG15DEH
ทัวร์ขั้วโลกเหนือ (North Pole) 15 วัน ครั้งหนึ่งในชีวิตไปเยือนแกนตั้งฉากของโลก องศาที่ 90 ทริปเดียวเท่านั้น

เดินทาง : 7-21 ก.ค. 2018
ราคาเริ่มต้น : 888,000 บาท