รหัสทัวร์ : JP23XJ5DTN (XJ39)
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า 5วัน 3คืน เที่ยวเมืองมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมหึมา

เดินทาง : เม.ย. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท