ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

กระเช้าคุโรดาเกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร ชมใบ้ไม้เปลี่ยนสี นั่งกระเช้าชมวิวอุทยานแห่งชาติ พิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูและขาปูยักษ์ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร ชมใบ้ไม้เปลี่ยนสี นั่งกระเช้าชมวิวอุทยานแห่งชาติ พิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูและขาปูยักษ์ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : P50XJ5DZG (HOK12)

เดินทาง : 13 ต.ค. 62 – 20 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

24,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลียนสี นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด PREMIUM ใบไม้เปลียนสี นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP26TG6DTN (CTS07)

เดินทาง : 26 ก.ย. 62 – 22 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

35,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI| 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI| 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JJP56XJ6DTN (XJ122)

เดินทาง : 25 พ.ย. 62 – 29 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

25,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลียนสี เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลียนสี เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP27XJ6DTN (XJ121)

เดินทาง : 2 ต.ค. 62 – 24 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

26,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลียนสี หนาวเย็น นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ หมู่บ้านราเมน ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม | 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลียนสี หนาวเย็น นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ หมู่บ้านราเมน ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม | 5 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : JP23XJ5DTN (XJ119)

เดินทาง : 2 ต.ค. 62 – 22 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

23,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง