รหัสทัวร์ : JP45TG5DZG (HOK05)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด อิสระ 1 วัน สัมผัสฤดูหนาว สนุกสุดเหวียงกับลานสกี นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : JP18TG6DZG (HOK06)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด อิสระ 1 วัน สัมผัสฤดูหนาว สนุกสุดเหวียงกับลานสกี นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน | 6 วัน 4 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 41,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : JP9XJ5DZG (HOK01)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง ขึ้นกระเช้าภูเขาคุโรดาเกะ | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : JP17XJ6DZG (HOK02)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด อิสระ 1 วัน เที่ยวฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง ขึ้นกระเช้าภูเขาคุโรดาเกะ | 6 วัน 4 คืน

เดินทาง : ก.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม