– เทศกาลชมดอกซากุระ –

รายการโปรแกรมชมดอกซากุระ ทั้งหมด 5 รายการ

รหัสทัวร์ : JP62XJ5DZG (KIX10)

รหัสทัวร์ : JP62XJ5DZG (KIX10)
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โอบาระ 5วัน 3คืน ชมซากุระ พร้อม ใบไม้เปลี่ยนสี นมัสการศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

เดินทาง : พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท

รหัสทัวร์ : TW32XW6DZG (TPE04)

รหัสทัวร์ : TW32XW6DZG (TPE04)
ทัวร์ไต้หวัน 6วัน 4คืน ชมดอกซากุระ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อง ล่องเรือชมทะเลสาบ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

เดินทาง : มี.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 19,777 บาท

รหัสทัวร์ : TW23XW5DZG (TPE03)

รหัสทัวร์ : TW23XW5DZG (TPE03)
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน ชมความสวยงามของ "ดอกซากุระ" ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

เดินทาง : มี.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,777 บาท

รหัสทัวร์ : JP22XJ5DTN (XJ42)

รหัสทัวร์ : JP22XJ5DTN (XJ42)
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5วัน 3คืน เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ชมซากุระ พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปู พร้อม Free Wi-fi บนรถบัส

เดินทาง : เม.ย. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

รหัสทัวร์ : TW6TG5DZG (TPE12)

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน เส้นทางสุดโรแมนติก ชมซากุระ เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง มื้อกลางวันบนตึกไทเป 101 พัก 5 ดาว


เดินทาง : ม.ค. 60 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท