– เทศกาลชมดอกพิงค์มอส –

รายการโปรแกรมชมดอกพิงค์มอส ทั้งหมด 3 รายการ

รหัสทัวร์ : JP25XJ5DZG (NRT17)

รหัสทัวร์ : JP25XJ5DZG (NRT17)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน 3คืน อิสระ 1วันเต็ม ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ 1 ปีมีให้ชมครั้งเดียวเท่านั้น

เดินทาง : พ.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP33XJ5DZG (NRT19)

รหัสทัวร์ : JP33XJ5DZG (NRT19)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน 3คืน ชมความสวยงามทุ่งพิงค์มอส ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ฟูจิชั้น 5 ช้อปชินจูกุ

เดินทาง : พ.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP14XJ4DZG (NRT22)

รหัสทัวร์ : JP14XJ4DZG (NRT22)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 4วัน 3คืน ห้ามพลาด!! 1 ปีมีครั้งเดียว.. ชมทุ่งพิงค์มอส ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ

เดินทาง : พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท