– โปรแกรมทัวร์ชมดอกลาเวนเดอร์ –

รายการโปรแกรมชมดอกลาเวนเดอร์ ทั้งหมด 4 รายการ

รหัสทัวร์ : KR25TG5DZG (ICN21)

รหัสทัวร์ : KR25TG5DZG (ICN21)
ทัวร์เกาหลีใต้ 5วัน 3คืน ที่เที่ยวใหม่!! สะพานแขวนจังโฮซู ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง

เดินทาง : มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP52TG6DZG (HOK12)

รหัสทัวร์ : JP52TG6DZG (HOK12)
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6วัน 4คืน ชมทุ่งดอกไม้หลากสีสัน ณ ฟูราโน่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คลองโอตารุ สวนโอโดริ

เดินทาง : ก.ค. 61 - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท

รหัสทัวร์ : JP15XJ4DZG (NRT23)

รหัสทัวร์ : JP15XJ4DZG (NRT23)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 4วัน 3คืน ชมทุ่งลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP21XJ4DTN (XJ48)

รหัสทัวร์ : JP21XJ4DTN (XJ48)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 4วัน 3คืน ชมลาเวนเดอร์ เยือนเมืองเก่าซาวาระ ลิตเติ้ลเอโดะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

เดินทาง : พ.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท