การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

ทางบริษัทไม่มีนโยบายการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในระบบของเรา 
ก่อนทำการชำระเงิน กรุณาอ่านและคลิกยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ด้านล่างนี้

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

เราให้ความสำคัญของข้อมูล รวมถึงการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าอย่างจริงจัง ไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ

ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

 ความปลอดภัยตามมารตฐาน PCI DSS ระบบแจ้งสำหรับธุรกรรมที่มีความผิดปกติ

รายละเอียดการจอง

รายการ : ค่าทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว

เดินทาง : 25 กุมภาพันธ์ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 20

รหัสทัวร์ : JP9XJ5DZG (NRT30)

IV NO : IVNOV19-SG031

จำนวนเงิน : 24,718 (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) บาท

เงื่อนไขการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

  1. การชำระผ่านบัตรเครดิต ใช้ได้เฉพาะ กรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทางที่ยืนยันเดินทางแน่นอนแล้ว หรือ ที่จำนวนที่ใกล้ยืนยันเดินทางเท่านั้น
  2. ลูกค้าที่สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต ชื่อในบัตรที่จะชำระเงิน ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้เดินทางเท่านั้น
  3. กรณี ชื่อบนบัตร ไม่ตรงกับชื่อผู้เดินทาง ลูกค้าจะต้องถ่ายหน้าบัตรเครดิต คู่กับบัตรประชาชนเจ้าของบัตรเครดิต (เพื่อป้องกันการนำบัตรที่ไม่ใช่ของตนมาใช้) ท่านสามารถปิดเลขที่หน้าบัตรไว้ได้
  4. กรณี ลูกค้ายกเลิกการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ภายใน เวลา 18.00 น ของวันที่ทำการชำระเงิน ทางบริษัท จะทำการยกเลิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  5. กรณี ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (หากอยู่ในเงื่อนไขยกเลิกการเดินทาง) ทางบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการรูดบัตร 3% และคืนค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดโดยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับกระบวนการทางเอกสาร ประมาณ 7 วันทำการ)
  6. กรณี ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (ไม่อยู่ในเงื่อนไขยกเลิกการเดินทาง) ทางบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการรูดบัตร 3% จากยอดชำระบัตรเครดิต และจึงหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกการเดินทางตามเงื่อนไขในรายการเดินทางอีกครั้ง ก่อนคืนค่าใช้จ่าย
  7. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิก ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. หากลูกค้าชำระเงินแล้ว ถือว่าลูกค้าอ่านและยอมรับเงื่่อนไขที่แจ้งมาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว