ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK6CX3DZG – (HKG08)

ฮ่องกง ลันเตา

ดิสนีย์ พีคแทรม

3 วัน 2 คืน

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

นั่งพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขา “วิคตรอเรีย พีค”

เดินทาง มีนาคม 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 17,900.-

• ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์

• ขึ้นกระเช้านองปิง 360 ํ นมัสการพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน

• สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet – A Symphony of Lights
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL
2ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL
3นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รี พลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

มีนาคม 2561
02 – 04 มีนาคม 2561

**Bus 1**

18,90018,90017,9005,000
02 – 04 มีนาคม 2561

**Bus2**

18,90018,90017,9005,000
03 – 05 มีนาคม 256118,90018,90017,9005,000
09 – 11 มีนาคม 2561

**Bus 1**

18,90018,90017,9005,000
09 – 11 มีนาคม 2561

**Bus 2**

18,90018,90017,9005,000
10 – 12 มีนาคม 256118,90018,90017,9005,000
11 – 13 มีนาคม 256117,90017,90016,9005,000
16 – 18 มีนาคม 256119,90019,90018,9005,000
17 – 19 มีนาคม 256119,90019,90018,9005,000
23 – 25 มีนาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
23 – 25 มีนาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
25 – 27 มีนาคม 2561

**Bus 1**

17,90017,90016,9005,000
25 – 27 มีนาคม 2561

**Bus 2**

17,90017,90016,9005,000
30 มี.ค. – 01 เมษายน 256119,90019,90018,9005,000
31 มี.ค. – 02 เมษายน 256119,90019,90018,9005,000
เมษายน 2561
12 – 14 เมษายน 256126,90026,90025,9005,000
13 – 15 เมษายน 256126,90026,90025,9005,000
14 – 16 เมษายน 2561

**Bus 1**

26,90026,90025,9005,000
14 – 16 เมษายน 2561

**Bus 2**

26,90026,90025,9005,000
15 – 17 เมษายน 256125,90025,90024,9005,000
21 – 23 เมษายน 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
21 – 23 เมษายน 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
27 – 29 เมษายน 2561

**Bus 1**

21,90021,90020,9005,000
27 – 29 เมษายน 2561

**Bus 2**

21,90021,90020,9005,000
27 – 29 เมษายน 2561

**Bus 3 **

21,90021,90020,9005,000
28 – 30 เมษายน 2561

**Bus 1**

21,90021,90020,9005,000
28 – 30 เมษายน 2561

**Bus 2**

21,90021,90020,9005,000
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 256121,90021,90020,9005,000
พฤษภาคม 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
04 – 06 พฤษภาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
05 – 07 พฤษภาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
05 – 07 พฤษภาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
11 – 13 พฤษภาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
11 – 13 พฤษภาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
12 – 14 พฤษภาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
12 – 14 พฤษภาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
18 – 20 พฤษภาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
18 – 20 พฤษภาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
19 – 21 พฤษภาคม 256119,90019,90018,9005,000
25 – 27 พฤษภาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
25 – 27 พฤษภาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
26 – 28 พฤษภาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
26 – 28 พฤษภาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
27 – 29 พฤษภาคม 256119,90019,90018,9005,000
มิถุนายน 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
01 – 03 มิถุนายน 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
09 – 11 มิถุนายน 256119,90019,90018,9005,000
15 – 17 มิถุนายน 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
15 – 17 มิถุนายน 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
16 – 18 มิถุนายน 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
16 – 18 มิถุนายน 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
22 – 24 มิถุนายน 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
22 – 24 มิถุนายน 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
23 – 25 มิถุนายน 256119,90019,90018,9005,000
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 256119,90019,90018,9005,000
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
กรกฎาคม 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
06 – 08 กรกฎาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
07 – 09 กรกฎาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
07 – 09 กรกฎาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
13 – 15 กรกฎาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
13 – 15 กรกฎาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
20 – 22 กรกฎาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
20 – 22 กรกฎาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
21 – 23 กรกฎาคม 256119,90019,90018,9005,000
27 – 29 กรกฎาคม 2561

**Bus 1**

21,90021,90020,9005,000
27 – 29 กรกฎาคม 2561

**Bus 2**

21,90021,90020,9005,000
สิงหาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
03 – 05 สิงหาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
04 – 06 สิงหาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
04 – 06 สิงหาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
10 – 12 สิงหาคม 2561

**Bus 1**

21,90021,90020,9005,000
10 – 12 สิงหาคม 2561

**Bus 2**

21,90021,90020,9005,000
11 – 13 สิงหาคม 256121,90021,90020,9005,000
17 – 19 สิงหาคม 256119,90019,90018,9005,000
18 – 20 สิงหาคม 256119,90019,90018,9005,000
24 – 26 สิงหาคม 256119,90019,90018,9005,000
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 256119,90019,90018,9005,000
กันยายน 2561
01 – 03 กันยายน 256119,90019,90018,9005,000
07 – 09 กันยายน 256119,90019,90018,9005,000
14 – 16 กันยายน 256119,90019,90018,9005,000
15 – 17 กันยายน 256119,90019,90018,9005,000
21 – 23 กันยายน 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
21 – 23 กันยายน 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
22 – 24 กันยายน 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
22 – 24 กันยายน 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
ตุลาคม 2561
06 – 08 ตุลาคม 256119,90019,90018,9005,000
12 – 14 ตุลาคม 2561

**Bus 1**

21,90021,90020,9005,000
12 – 14 ตุลาคม 2561

**Bus 2**

21,90021,90020,9005,000
13 – 15 ตุลาคม 2561

**Bus 1**

21,90021,90020,9005,000
13 – 15 ตุลาคม 2561

**Bus 2**

21,90021,90020,9005,000
19 – 21 ตุลาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
19 – 21 ตุลาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000
26 – 28 ตุลาคม 256119,90019,90018,9005,000
27 – 29 ตุลาคม 2561

**Bus 1**

19,90019,90018,9005,000
27 – 29 ตุลาคม 2561

**Bus 2**

19,90019,90018,9005,000

 

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ หักค่าดิสนีย์แลนด์ออกท่านละ  2,000 บาท

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกง