หน้าแรก » Half DayTour ผู้โดยสารต่อเครื่อง สามารถติดต่อขอรับบริการเที่ยวไต้หวัน ฟรี!!

Half DayTour ผู้โดยสารต่อเครื่อง สามารถติดต่อขอรับบริการเที่ยวไต้หวัน ฟรี!!

HalfDayTour

HalfDayTour

ข้อมูลจาก : Ar-pae.com

และ http://eng.taiwan.net.tw/tour/index.htm

HalfDayTour


*            ข่าวดี ฟรีทัวร์นักท่องเที่ยว!! ประกาศเพิ่มเติมมาจากทางการไต้หวัน สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางต่อเครื่องผ่านทางไทเป ประเทศไต้หวัน หากมีเที่ยวบินต่อเครื่องจะมีการจัดบริการ half-day tours สำหรับผู้โดยสารที่มีเวลาการทรานสิทระหว่าง 7-24 ชั่วโมง หลักฐานก็ใช้เพียงแค่พาสปอร์ต และบอร์ดดิ้งพาสแค่นั้น

            Half Day Tour จะมีวันละสองรอบ เช้า/บ่าย รอบเช้าจะมีฟรีทัวร์ที่ Sanxia และ Yingge ส่วนรอบบ่ายจะเป็นเส้นทาง Taipei 101, Longshan Temple, Chiang Kai-shek Memorial Hall และ Memorial Park ผู้โดยสารสามารถขอรับบริการได้ที่ Tourist Service Center อยู่บริเวณ Arrival Lobby ของอาคารสนามบิน Terminal 1 และ Terminal 2 ที่ท่าอากาศยาน Taiwan Taoyuan International Airport ครับ

            กำหนดการสามารถดูได้ตามลิ้งก์เลย ต่อไปการต่อเครื่องก็ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไม่มีเบื่ออีกแล้ว!!

กำหนดการเดินทาง & ตารางทัวร์

Pick-up Location Terminal 1
Tourist Service Center
Terminal 2
Tourist Service Center
Return to Airport
(Depending on traffic)
Departure Time (Morning Tour) 08:15 08:00 By 13:15
Departure Time (Afternoon Tour) 14:00 13:45 By 18:30

Morning tour

*

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest