ร่วมงานกับเรา
ผู้สนใจที่ผ่านการคัดเลือกจะได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ และมีรายได้มั่นคง อัตราเงินเดือนประจำที่น่าสนใจ เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และ อัตราค่าครองชีพ ในปัจจุบัน พร้อมประกันสังคมและค่าสวัสดิการ
ตำแหน่งที่ต้องการ
1. พนักงานขายแพคเก็จทัวร์ต่างประเทศ
ผู้มีความสนใจสมัครงานกับ บริษัทฯ กรุณาสแกนและส่งอีเมลล์ เอกสารดังนี้ อย่างครบถ้วน Resume, CV หรือ เอกสารแนะนำตัว ที่มีรูปถ่ายชัดเจน ระบุ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และอัตราเงินเดือนที่ท่านต้องการ กรณีมีข้อมูลอ้างอิงผลงาน หรือ ประสบการณ์ที่ผ่านมา กรุณาแนบมาด้วย กรุณาส่งเป็น email มาที่ info@starbridgetours.com หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร: 02-570-9898 คุณสมหญิง ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. กรณีต้องการสมัครและนัดสัมภาษณ์ แบบ Walk-In Interview กรุณาติดต่อล่วงหน้า 2 วันทำการ และเตรียมเอกสารข้างต้นอย่างครบถ้วน