ประกันภัยการเดินทาง

                   ประกันภัยการเดินทางแอกซ่าตอบโจทย์ทุกทริปของคุณอย่างมั่นใจ ปลอดภัยด้วยประกันภัยการเดินทาง ที่ปกป้องทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และโปรแกรมท่องเที่ยวของคุณ ต้อนรับทางเลือกใหม่ที่คุ้มครองได้มากกว่า แอกซ่า สมาร์ททราเวลเลอร์ พกความอุ่นใจใส่กระเป๋าไปกับคุณ…ด้วย ประกันการเดินทางจาก“แอกซ่า” ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทางด้วยประกันการเดินทางจากแอกซ่า เราให้คุณสนุกกับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ด้วยประกันที่ไม่เพียงครอบคลุมแค่ชีวิตคุณ แต่ยังครอบคลุมถึงทรัพย์สินและโปรแกรมท่องเที่ยวของคุณ พบกับมิติใหม่แห่งการเดินทางไปกับเรา!

*แอกซ่า สมาร์ททราเวลเลอร์ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส

ราคาประกันการเดินทาง กรุณาแจ้งวันเดินทาง ประเทศที่เดินทาง และจำนวนผู้เดินทาง เพื่อทำการตรวจสอบราคาให้ทราบอีกครั้ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-570-9898 หรือ Hotline : 085-123-9451 ทางอีเมล์ Info@starbridgetours.com , ทาง Line @  : @starbridge

 

 

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองวงเงินเอาประกันภัย (บาท)
ECO*SilverGoldPlatinumEmerald**Diamond**

Family

Plan 1**

Family

Plan 2**

1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ1,000,0001,000,0001,500,0003,000,0005,000,00010,000,0001,000,0003,000,000
2.การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย500,0002,000,0002,000,0002,000,0004,000,0005,000,0002,000,0003,000,000
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย1,000,0001,000,0002,000,0003,000,0004,000,0004,000,0001,000,0003,000,000
4.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ1,000,0001,000,0002,000,0003,000,0004,000,0004,000,0001,000,0003,000,000
5.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก1,000,0001,000,0002,000,0002,000,0002,500,0003,000,0001,000,0003,000,000
6.การยกเลิกการเดินทางN/A10,00030,00030,00040,00050,00030,00040,000
7.ความล่าช้าในการเดินทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)10,000N/A30,00030,00040,00050,00030,00040,000
8.การพลาดการต่อเที่ยวบิน (ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)3,000N/A5,0005,0008,00010,0005,0008,000
9.การลดจำนวนวันเดินทางN/A10,00030,00030,00040,00050,00030,00040,000
10.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)N/AN/A15,00015,00020,00025,00015,00020,000
11.การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง จากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์5,000N/A50,00050,00080,000100,00050,00080,000
12.การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์N/AN/A5,0005,0008,00010,0005,0008,000
13.การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์N/AN/A5,0005,0008,00010,0005,0008,000
14.การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (เป็นผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน)ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
15.การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)
16.ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)ครอบคลุมครอบคลุมครอบคลุมครอบคลุมครอบคลุมครอบคลุมครอบคลุมครอบคลุม
17.การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)N/AN/A1,0001,0001,5002,0001,0001,500

อ่านรายละเอียด ตารางกรมธรรม์ คลิก..

*สำหรับแผน ECO ไม่สามารถนำไปยืนขอวีซ่ากลุ่มเชงเก้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ ต่อไปนี้

 1. คิวบา Cuba
 2. อิหร่าน Iran
 3. เกาหลีเหนือ North Korea
 4. ซีเรีย Syria ยูเครน Ukraine
 5. เบลารุส Belarus
 6. โซมาเลีย Somalia
 7. ซูดาน Sudan
 8. ซูดานใต้ South Sudan
 9. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก Democratic Republic of the Congo
 10. ซิมบับเว Zimbabwe
 11. เนปาล Nepal (เฉพาะพื้นที่ใด ๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป)

รวมทั้งหมด 12 ประเทศ และประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

เงื่อนไขและข้อกำหนด

กรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลา ดังต่อไปนี้

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัยกิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือมีสารพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าแพทย์สั่ง
 2. การบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษจนไม่สามารถถือครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบ (150) มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 3. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงานการก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่ง กฎอัยการศึกการก่อการร้าย
 4. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
 5. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ในกรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินสามสิบวัน(30 วัน) บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือเยี่ยงสงคราม หรือปราบปรามนั้นจนถึงวันสิ้นสุดปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 8. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/ หรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
 9. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือเหมืองใต้ดิน