ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW38VZ4DPC (PTW13)

เดินทาง : 9 สิงหาคม 19 - 28 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

13,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง

Ali Mountain Oriental Prarl หรือเทียบเท่า

2

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-หมู่บ้านHNOKI เหวินฮวาไนท์ มาร์เก็ต-ไทจง

พักที่ Orange Hotel หรือเทียบเท่า

3

ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-Xiangshan visitor center -วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

พักที่ Orange Hotel หรือเทียบเท่า

4

National Taichong Theater -ร้านพายสัปปะรด-ไทจง-กรุงเทพ

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
09-12 ส.ค.2562 16,900 16,900 4,000
17-20 ส.ค.2562 14,900 14,900 4,000
23-26 ส.ค.2562 14,900 14,900 4,000
31-03 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000
06-09 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000
14-17 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000
21-24 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000
27-30 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000
04-07 ต.ค.2562 14,900 14,900 4,000
12-15 ต.ค.2562 17,900 17,900 4,000
25-28 ต.ค.2562 16,900 16,900 4,000
ราคาเด็กทารก

อายุต่ำกว่า 2ปี

5,000 บาท
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
ทัวร์สเปน บาร์เซโลนา ซาราโกซา เซโกเวีย โทเลโด มาดริด ชมหมาวิหารมรดกโลก ขอพรพระแม่มารี ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า พิเศษถ่ายรูปที่ระลึกสนามฟุตบอลคัมป์ ฯูและ เตียโก เบร์นาเบว | 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สเปน ทัวร์ยุโรป สเปน บาร์เซโลนา ซาราโกซา เซโกเวีย โทเลโด มาดริด ชมหมาวิหารมรดกโลก ขอพรพระแม่มารี ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า พิเศษถ่ายรูปที่ระลึกสนามฟุตบอลคัมป์ ฯูและ เตียโก เบร์นาเบว | 7 วัน 4 คืน