ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์โครเอเซีย ซาเกร็บ ชมราชนีแห่งทะเลอาเดรียติก นั่งรถราง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดูบรอฟนิก เที่ยวอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โครเอเซีย ซาเกร็บ ชมราชนีแห่งทะเลอาเดรียติก นั่งรถราง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดูบรอฟนิก เที่ยวอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ | 8 วัน 5 คืน
ทัวร์โครเอเซีย ซาเกร็บ ชมราชนีแห่งทะเลอาเดรียติก นั่งรถราง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดูบรอฟนิก เที่ยวอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : EU99TK8DPV (OHA8D)

เดินทาง : 7 กุมภาพันธ์ 20 - 20 มิถุนายน 20

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

47,777

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

2

สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ – Church of St. Mark - Cathedral of Zagreb - Stone Gate - Ban Jelacic Square - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ

พัก Hotel Rebro หรือเทียบเท่า (เมืองซาเกร็บ)

3

เมืองซาเกร็บ – Plitvice Lakes National Park - เมืองซาดาร์

พัก Hotel Zadar หรือเทียบเท่า

4

เมืองซาดาร์ - Kopnena Vrata - St. Donatus Church - Sea Organ – Greeting to the Sun - เมืองซิบีนิค - Cathedral of St.James

พัก Hotel Panorama หรือเทียบเท่า (เมืองซิบินค)

5

เมืองซิบีนิค - เมืองโทรเกียร์ - Cathedral of St.Lawrence - เมืองสปลิท - Diocletian’s Palace - Cathedral of Saint Domnius – People’s Square - เมืองดูบรอฟนิค

พัก Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค)

6

เมืองดูบรอฟนิค - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - Rector's Palace - Sponza Palace – Orlando Column – Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - Walls of Dubrovnik

พัก Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค)

7

เมืองดูบรอฟนิค – อิสระตามอัธยาศัย (เต็มวัน) - สนามบินดูบรอฟนิค

8

สนามบินอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยว (จ่าย) เพิ่มท่านละ
07-14 กุมภาพันธ์ 2563 47,777.- 9,500.-
06-13 มีนาคม 2563 47,777.- 9,500.-
13-20 มีนาคม 2563 47,777.- 9,500.-
27 มีนาคม – 03 เมษายน 263 47,777.- 9,500.-
08-15 พฤษภาคม 2563 49,777.- 10,500.-
22-29 พฤษภาคม 2563 49,777.- 10,500.-
05-12 มิถุนายน 2563 49,777.- 10,500.-
19-20 มิถุนายน 2563 49,777.- 10,500.-
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์โครเอเซีย ซาเกร็บ ชมราชนีแห่งทะเลอาเดรียติก นั่งรถราง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดูบรอฟนิก เที่ยวอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ | 8 วัน 5 คืน  ทัวร์โครเอเซีย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest