ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิล พักบานาอิลล์ 1 คืน พิเศษ ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด เมนูกุ้งมังกร ไวน์แดง อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ| 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิล พักบานาอิลล์ 1 คืน พิเศษ ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด เมนูกุ้งมังกร ไวน์แดง อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ| 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิล พักบานาอิลล์ 1 คืน พิเศษ ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด เมนูกุ้งมังกร ไวน์แดง อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ| 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN35VZ4DCU

เดินทาง : 6 พฤศจิกายน 19 - 28 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,900

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง - วัดเจดีย์เทียนมู่ - ช้อปปิ้งตลาดตองบา – ล่องเรือมังกร

พักที่ Thanh Lich Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองเว้

2

พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – เทือกเขาบาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์

พักที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดับ 4 ดาว พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์

3

เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ดานัง

พักที่ KAY DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองดานัง

4

วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ ฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::
06 – 09 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500
10 – 13 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500
13 – 16 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500
20 – 23 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500
04 – 07 ธันวาคม 2562 (วันพ่อแห่งชาติ) 12,900 3,500
11 – 14 ธันวาคม 2562 12,900 3,500
25 – 28 ธันวาคม 2562 13,900 3,500
15 – 18 มกราคม 2563 11,900 3,500
22 – 25 มกราคม 2563 12,900 3,500
23 – 26 มกราคม 2563 13,900 3,500
30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563 13,900 3,500
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563 11,900 3,500
05 – 08 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 12,900 3,500
26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 11,900 3,500
01 – 04 มีนาคม 2563 11,900 3,500
04 – 07 มีนาคม 2563 11,900 3,500
08 – 11 มีนาคม 2563 11,900 3,500
18 – 21 มีนาคม 2563 11,900 3,500
19 – 22 มีนาคม 2563 13,900 3,500
22 – 25 มีนาคม 2563 11,900 3,500
25 – 28 มีนาคม 2563 11,900 3,500
ราคาอื่นๆ

  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท/ท่าน
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest