02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu

รหัสทัวร์ : VN4PG4DZG (DAD02)
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน นั่งกระเช้าเที่ยวชม บานาฮิลล์ พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้

เดินทาง : พ.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN3PG3DZG (DAD01)
ทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง พิเศษ!! เมนูกุ้งมังกร

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN22FD3DZG (DAD04)
ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้ - ดานัง - ฮอยอัน ชมธรรมชาติ "ล่องเรือกระด้ง"

เดินทาง : มี.ค. 61 - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน เที่ยวครบ 3 เมือง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน พร้อมชิมเมนูพิเศษ "กุ้งมังกร"

เดินทาง : มี.ค. 61 - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230