02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu

รหัสทัวร์ : VN26VZ3DZG (SGN08)

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด เต็มอิ่มพัก 4 ดาว นั่ง CABLE CAR ชมวิวเมืองดาลัด ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ | 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ส.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : VN11FD4DZG (SGN01)
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินท์ ดาลัท มุยเน่ 4วัน 3คืน ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ

เดินทาง : ก.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230