02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu

รหัสทัวร์ : VN28VJ3DZG (HAN16)

ทัวร์เวียดนาม เต็มอิ่มพักซาปา 2 คืน ช้อปปิ้งสุดเพลินถนน 36 สาย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่เดียวในโลก | 4 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ย. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : VN15QR4DZG (HAN09)
ทัวร์เวียดนาม ซาปา 3วัน 2คืน นั่งกระเช้าขึ้นชมยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เดินทาง : ก.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN14FD3DZG (HAN14)
ทัวร์เวียดนามเหนือ 3วัน 2คืน ฮานอย ซาปา ชมนาขั้นบันได เมนูพิเศษ สุกี้หมอไฟ บินเช้า-กลับดึก

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN25VJ4DZG (HAN13)
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน 3คืน ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เดินทาง : ส.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN17FD4DZG (HAN05)
ทัวร์เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน ฮานอย - ซาปา - นิงบิงห์ พักซาปา 2คืน ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาฟานซิปัน อาหารครบทุกมื้อ

เดินทาง : พ.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN20SL4DZG (HAN12)
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เที่ยวคุ้ม!! บินไฟล์ทเช้า - กลับดึก ล่องเรือชมความงาม "อ่าวฮาลองเบย์"

เดินทาง : พ.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230