ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ เต็มวัน พักดานัง 2 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ เต็มวัน พักดานัง 2 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ เต็มวัน พักดานัง 2 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VN86VZ3DPC (PVN20)

เดินทาง : 1 เมษายน 20 - 2 กรกฎาคม 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

8,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-เมืองดานัง

พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel

2

บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-ดานัง

พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

3

ดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดาร์ก้อน-วัดหลินอึ๋ง- ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม
01-03 เม.ย. 63 10,999 10,999 3,500
02-04 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500
03-05 เม.ย. 63 12,999 12,999 3,500
06-08 เม.ย. 63 12,999 12,999 3,500
07-09 เม.ย. 63 10,999 10,999 3,500
09-11 เม.ย. 63 12,999 12,999 3,500
10-12 เม.ย. 63 13,999 13,999 3,500
14-16 เม.ย. 63 13,999 13,999 3,500
17-19 เม.ย. 63 12,999 12,999 3,500
19-21 เม.ย. 63 9,999 9,999 3,500
20-22 เม.ย. 63 9,999 9,999 3,500
22-24 เม.ย. 63 9,999 9,999 3,500
23-25 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500
26-28 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500
27-29 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500
28-30 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 63 12,999 12,999 3,500
01-03 พ.ค. 63 13,999 13,999 3,500
02-04 พ.ค. 63 13,999 13,999 3,500
03-05 พ.ค. 63 13,999 13,999 3,500
04-06 พ.ค. 63 13,999 13,999 3,500
05-07 พ.ค. 63 10,999 10,999 3,500
06-08 พ.ค. 63 10,999 10,999 3,500
07-09 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500
08-10 พ.ค. 63 12,999 12,999 3,500
09-11 พ.ค. 63 13,999 13,999 3,500
10-12 พ.ค. 63 12,999 12,999 3,500
15-17 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500
17-19 พ.ค. 63 10,999 10,999 3,500
22-24 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500
23-25 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500
24-26 พ.ค. 63 9,999 9,999 3,500
29-31 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,500
01-03 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,500
02-04 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,500
03-05 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,500
04-06 มิ.ย. 63 11,999 11,999 3,500
05-07 มิ.ย. 63 11,999 11,999 3,500
06-08 มิ.ย. 63 11,999 11,999 3,500
07-09 มิ.ย. 63 10,999 10,999 3,500
08-10 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,500
09-11 มิ.ย. 63 8,999 8,999 3,500
10-12 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,500
11-13 มิ.ย. 63 10,999 10,999 3,500
12-14 มิ.ย. 63 11,999 11,999 3,500
13-15 มิ.ย. 63 10,999 10,999 3,500
15-17 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,500
16-18 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,500
17-19 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,500
18-20 มิ.ย. 63 10,999 10,999 3,500
19-21 มิ.ย. 63 11,999 11,999 3,500
20-22 มิ.ย. 63 11,999 11,999 3,500
21-23 มิ.ย. 63 10,999 10,999 3,500
23-25 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,500
24-26 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,500
25-27 มิ.ย. 63 10,999 10,999 3,500
26-28 มิ.ย. 63 11,999 11,999 3,500
27-29 มิ.ย. 63 11,999 11,999 3,500
28-30 มิ.ย. 63 10,999 10,999 3,500
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63 9,999 9,999 3,500
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 63 9,999 9,999 3,500
ราคาเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี 4,900  
ราคาจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาท  
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ เต็มวัน พักดานัง 2 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest