ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ พักโรงแรมดาลัด 4 ดาว อากาศเมืองหนาว ดอกไฮเดรนเยีย ตะลุยทะเลทรายพิเศษ ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ พักโรงแรมดาลัด 4 ดาว อากาศเมืองหนาว ดอกไฮเดรนเยีย ตะลุยทะเลทรายพิเศษ ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ พักโรงแรมดาลัด 4 ดาว อากาศเมืองหนาว ดอกไฮเดรนเยีย ตะลุยทะเลทรายพิเศษ ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN85VZ4DCU

เดินทาง : 2 เมษายน 20 - 23 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

9,900

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย

พักที่ TTC HOTEL PREMUIM DALAT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองดาลัด

2

ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด

พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองมุยเน่

3

มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์

พักที่ Hoang Phu Gia hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห์

4

เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::
02 – 05 เมษายน 2563 11,900 3,500
03 – 06 เมษายน 2563 (วันจักรี) 11,900 3,500
10 – 13 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 12,900 3,500
11 – 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 13,900 3,500
12 – 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 13,900 3,500
18 – 21 เมษายน 2563 11,900 3,500
22 – 25 เมษายน 2563 10,900 3,500
02 – 05 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) 11,900 3,500
13 – 16 พฤษภาคม 2563 10,900 3,500
20 – 23 พฤษภาคม 2563 10,900 3,500
24 – 27 พฤษภาคม 2563 10,900 3,500
03 – 06 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมฯพระชาชินี) 12,900 3,500
10 – 13 มิถุนายน 2563 11,900 3,500
24 – 27 มิถุนายน 2563 11,900 3,500
05 – 08 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา) 12,900 3,500
15 – 18 กรกฎาคม 2563 11,900 3,500
26 – 29 กรกฎาคม 2563 (วันเฉลิมฯ ร.10) 12,900 3,500
05 – 08 สิงหาคม 2563 11,900 3,500
09 – 12 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ) 11,900 3,500
12 – 15 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ) 11,900 3,500
09 – 12 กันยายน 2563 9,900 3,500
16 – 19 กันยายน 2563 10,900 3,500
23 – 26 กันยายน 2563 10,900 3,500
01 – 04 ตุลาคม 2563 11,900 3,500
04 – 07 ตุลาคม 2563 11,900 3,500
07 – 10 ตุลาคม 2563 11,900 3,500
11 – 14 ตุลาคม 2563 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 12,900 3,500
14 – 17 ตุลาคม 2563 11,900 3,500
18 – 21 ตุลาคม 2563 11,900 3,500
20 – 23 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช) 11,900 3,500
ราคาอื่นๆ

  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท/ท่าน
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest