ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VN83VN3DZG (DAD23)

เดินทาง : 3 เมษายน 20 - 28 กันยายน 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

8,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน

GRAND JEEP HOTEL / MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า

2

วัดหลินอึ๋ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – โรงเก็บไวน์ – ตลาดฮาน

GRAND JEEP HOTEL / MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

 

อัตราค่าบริการ

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 
03 – 05 เมษายน 2563 10,999 2,500 6,999  
04 – 06 เมษายน 2563

(วันจักรี)

11,999 2,500 7,999  
10 – 12 เมษายน 2563 12,999 2,500 8,999  
11 – 13 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

13,999 3,500 9,999  
17 – 19 เมษายน 2563 10,999 2,500 6,999  
18 – 20 เมษายน 2563 10,999 2,500 6,999  
24 – 26 เมษายน 2563 10,999 3,500 6,999  
01 – 03 พฤษภาคม 2563

(วันแรงงาน)

11,999 2,500 7,999  
08 – 10 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 6,999  
09 – 11 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 6,999  
15 – 17 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
16 – 18 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
22 – 24 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
23 – 25 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
29 – 31 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 9,999 2,500 5,999  
05 – 07 มิถุนายน 2563 10,999 3,500 6,999  
06 – 08 มิถุนายน 2563 9,999 2,500 5,999  
12 – 14 มิถุนายน 2563 9,999 2,500 5,999  
19 – 21 มิถุนายน 2563 9,999 2,500 5,999  
20 – 22 มิถุนายน 2563 8,999 2,500 5,999  
26 – 28 มิถุนายน 2563 10,999 3,500 6,999  
27 – 29 มิถุนายน 2563 9,999 2,500 5,999  
03 – 05 กรกฎาคม 2563 10,999 3,500 6,999  
04 – 06 กรกฎาคม 2563 11,999 2,500 7,999  
10 – 12 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
11 – 13 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
17 – 19 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
18 – 20 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
24 – 26 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
25 – 27 กรกฎาคม 2563 10,999 3,500 6,999  
27 – 29 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
31 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563 9,999 2,500 5,999  
01 – 03 สิงหาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
07 – 09 สิงหาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
08 – 10 สิงหาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
14 – 16 สิงหาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
15 – 17 สิงหาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
21 – 23 สิงหาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
22 – 24 สิงหาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
28 – 30 สิงหาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
29 – 31 สิงหาคม 2563 9,999 2,500 5,999  
04 – 06 กันยายน 2563 9,999 2,500 5,999  
05 – 07 กันยายน 2563 9,999 2,500 5,999  
11 – 13 กันยายน 2563 9,999 2,500 5,999  
12 – 14 กันยายน 2563 8,999 2,500 5,999  
18 – 20 กันยายน 2563 9,999 2,500 5,999  
19 – 21 กันยายน 2563 9,999 2,500 5,999  
25 – 27 กันยายน 2563 9,999 2,500 5,999  
26 – 28 กันยายน 2563 9,999 2,500 5,999  
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest