ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน ท้าลมหนาว ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถรางชมนาขั้นบันได บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน ท้าลมหนาว ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถรางชมนาขั้นบันได บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน ท้าลมหนาว ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถรางชมนาขั้นบันได บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : VN82VJ5DZG (HAN19)

เดินทาง : 1 เมษายน 20 - 27 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต

NEW STAR HOTEL / CITYBAY HOTEL / KENNY HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย

DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต

HOLIDAY SAPA HOTEL / SAPA DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย

DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือเทียบเท่า

5

เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
 

กำหนดการเดินทาง

 

ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

01 – 05 เมษายน 2563 12,999 3,500 9,999
03 – 07 เมษายน 2563

(วันจักรี)

13,999 3,500 10,999
08 – 12 เมษายน 2563 14,999 3,500 11,999
10 – 14 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

16,999 3,500 13,999
15 – 19 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

13,999 3,500 10,999
22 – 26 เมษายน 2563 12,999 3,500 9,999
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563

(วันแรงงาน)

13,999 3,500 10,999
01 – 05 พฤษภาคม 2563

(วันแรงงาน)

13,999 3,500 10,999
06 – 10 พฤษภาคม 2563

(วันวิสาขบูชา)

14,999 3,500 11,999
08 – 12 พฤษภาคม 2563 13,999 3,500 10,999
13 – 17 พฤษภาคม 2563 13,999 3,500 10,999
20 – 24 พฤษภาคม 2563 11,999 3,500 8,999
03 – 07 มิถุนายน 2563

(วันเฉลิมฯพระราชินี)

14,999 3,500 11,999
10 – 14 มิถุนายน 2563 12,999 3,500 9,999
17 – 21 มิถุนายน 2563 12,999 3,500 9,999
03 – 07 กรกฎาคม 2563

(วันอาสาฬหบูชา)

14,999 3,500 11,999
08 – 12 กรกฎาคม 2563 13,999 3,500 10,999
22 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999 3,500 10,999
24 – 28 กรกฎาคม 2563

(วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว)

14,999 3,500 11,999
05 – 09 สิงหาคม 2563 13,999 3,500 10,999
12 – 16 สิงหาคม 2563

(วันแม่)

13,999 3,500 10,999
19 – 23 สิงหาคม 2563 12,999 3,500 9,999
26 – 30 สิงหาคม 2563 12,999 3,500 9,999
09 – 13 กันยายน 2563 12,999 3,500 9,999
16 – 20 กันยายน 2563 12,999 3,500 9,999
23 – 27 กันยายน 2563 12,999 3,500 9,999
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2563 12,999 3,500 9,999
07 – 11 ตุลาคม 2563 13,999 3,500 10,999
09 – 13 ตุลาคม 2563

(วันสวรรคต ร.๙)

14,999 3,500 11,999
14 – 18 ตุลาคม 2563 13,999 3,500 10,999
16 – 20 ตุลาคม 2563 13,999 3,500 10,999
21 – 25 ตุลาคม 2563

(วันปิยะมหาราช)

14,999 3,500 11,999
23 – 27 ตุลาคม 2563

(วันปิยะมหาราช)

14,999 3,500 11,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน ท้าลมหนาว ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถรางชมนาขั้นบันได บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 5 วัน 4 คืน ทัวร์เวียดนาม

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ ชมซากุระ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินดึก-กลับเช้า) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ ชมซากุระ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินดึก-กลับเช้า) | 5 วัน 3 คืน