ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VN81FD3DZG (DAD26)

เดินทาง : 6 กรกฎาคม 20 - 14 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินดานัง - เมืองดานัง - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองฮอยอัน - ศาลเจ้าโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - ถนนคนเดินฮอยอัน - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - ชมวิวแม่น้ำฮาน

ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เมืองดานัง - วัดหลินอิ๋ง - หาดมีเค - กระเช้าไฟฟ้า - บานาฮิลส์ - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

3

บานาฮิลส์ - สะพานมือ - สวนดอกไม้ - โรงเก็บไวน์ - เมืองดานัง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - สนามบินดานัง - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

06 – 08 กรกฎาคม 2563 11,999 3,500 7,999
24 – 26 กรกฎาคม 2563 12,999 3,500 8,999
01 – 03 สิงหาคม 2563 12,999 3,500 8,999
09 – 11 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999
10 – 12 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999
16 – 18 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999
17 – 19 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999
ตั้งแต่กรุ๊ปวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปไฟล์ทบินขากลับมีการปรับเวลาบินดังนี้

เดิม 17.30-19.35 เปลี่ยนเป็น 18.50-20.35

24 – 26 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999
30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 12,999 3,500 8,999
31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 12,999 3,500 8,999
06 – 08 พฤศจิกายน 2563 12,999 3,500 8,999
13 – 15 พฤศจิกายน 2563 12,999 3,500 8,999
20 – 22 พฤศจิกายน 2563 12,999 3,500 8,999
27 – 29 พฤศจิกายน 2563 12,999 3,500 8,999
03 – 05 ธันวาคม 2563

(วันพ่อ)

12,999 3,500 8,999
06 – 08 ธันวาคม 2563 12,999 3,500 8,999
07 – 09 ธันวาคม 2563 12,999 3,500 8,999
12 – 14 ธันวาคม 2563 12,999 3,500 8,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest