ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานลอยมือ เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานลอยมือ เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานลอยมือ เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN6VN4DZG (DAD22)

เดินทาง : 1 เมษายน 20 - 1 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน

MERRY LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

2

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่น – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน

PHO HOI HOTEL หรือเทียบเท่า

3

วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – ตลาดฮาน – กระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

4

สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์ ไวน์ – สะพานมือ – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

 

อัตราค่าบริการ

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

01 – 04 เมษายน 2563 12,999 4,500 9,999
06 – 09 เมษายน 2563

(วันจักรี)

12,999 4,500 9,999
08 – 11 เมษายน 2563 12,999 4,500 9,999
12 – 15 เมษายน 2563 18,999 5,500 15,999
07 – 10 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
08 – 11 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
09 – 12 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
10 – 13 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
12 – 15 พฤษภาคม 2563 11,999 4,500 9,999
14 – 17 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
15 – 18 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
16 – 19 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
19 – 22 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
20 – 23 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
22 – 25 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
25 – 28 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
26 – 29 พฤษภาคม 2563 11,999 4,500 9,999
27 – 30 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
28 – 31 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 12,999 4,500 9,999
02 – 05 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
03 – 06 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
05 – 08 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
09 – 12 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
22 – 25 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
26 – 29 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2563 12,999 4,500 9,999
02 – 05 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999
06 – 09 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999
08 – 11 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999
12 – 15 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999
14 – 17 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999
16 – 19 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999
19 – 22 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999
23 – 26 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2563 12,999 4,500 9,999
02 – 05 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
03 – 06 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
04 – 07 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
07 – 10 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
10 – 13 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
12 – 15 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
14 – 17 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
15 – 18 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
17 – 20 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
18 – 21 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
19 – 22 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
21 – 24 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
24 – 27 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
25 – 28 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
28 – 31 สิงหาคม 2563 12,999 4,500 9,999
03 – 06 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
05 – 08 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
06 – 09 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
07 – 10 กันยายน 2563 11,999 4,500 9,999
09 – 12 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
10 – 13 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
11 – 14 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
14 – 17 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
15 – 18 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
17 – 20 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
19 – 22 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
21 – 24 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
22 – 25 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
 24 – 27 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
26 – 29 กันยายน 2563 12,999 4,500 9,999
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2563 12,999 4,500 9,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest