ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ ช้อปปิ้งตลาดฮาน กุ้งมังกร (บินเช้า-กลับบ่าย) | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร (บินเช้า-กลับบ่าย) | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร (บินเช้า-กลับบ่าย) | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN66FD4DTN (FDDAD01)

เดินทาง : 6 กุมภาพันธ์ 20 - 1 มิถุนายน 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

10,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - สวนสนุก The Fantasy Park

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - ลงกระเช้า - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – พระราชวังไดโน้ย - ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม - พร้อมทั้งแต่งชุดจักรพรรดิที่ร้านอาหารเย็น

โรงแรม Mondial Hotel,Hue ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

เมืองฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง – สะพานมังกร

โรงแรม Gicland Hotel,Danang ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

4

เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว หมายเหตุ
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 15,888 15,888 4,500 วันมาฆะบูชา
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 15,888 15,888 4,500 วันมาฆะบูชา
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 15,888 15,888 4,500  
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000  
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 14,588 4,000  
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000  
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 14,588 4,000  
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
05 – 08 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
06 – 09 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
12 – 15 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
13 – 16 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
19 – 22 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
20 – 23 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
26 – 29 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
27 – 30 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
02 – 05 เมษายน 2563 14,588 14,588 4,000  
03 – 06 เมษายน 2563 15,888 15,888 4,500  
09 – 12 เมษายน 2563 15,888 15,888 4,000  
10 – 13 เมษายน 2563 17,888 17,888 4,500 วันสงกรานต์
11 – 14 เมษายน 2563 18,888 18,888 4,500 วันสงกรานต์
12 – 15 เมษายน 2563 18,888 18,888 4,500 วันสงกรานต์
13 – 16 เมษายน 2563 17,888 17,888 4,500 วันสงกรานต์
16 – 19 เมษายน 2563 15,888 15,888 4,000  
17 – 20 เมษายน 2563 14,588 14,588 4,000  
23 – 26 เมษายน 2563 14,588 14,588 4,000  
24 – 27 เมษายน 2563 14,588 14,588 4,000  
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 15,888 15,888 4,500 วันแรงงาน
01 – 04 พฤษภาคม 2563 15,888 15,888 4,500 วันแรงงาน
06 – 09 พฤษภาคม 2563 14,588 14,588 4,000 วันวิสาขบูชา
07 – 10 พฤษภาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
08 – 11 พฤษภาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
14 – 17 พฤษภาคม 2563 12,888 12,888 4,000  
15 – 18 พฤษภาคม 2563 13,888 13,888 4,000  
21 – 24 พฤษภาคม 2563 10,888 10,888 4,000  
22 – 25 พฤษภาคม 2563 12,888 12,888 4,000  
28 – 31 พฤษภาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563 13,888 13,888 4,000  
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest