ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัท เมืองตากอากาศริมทะเล กิจกรรมสวนสนุก สวนน้ำ วินเพิร์ลแลนด์ พักโรงแรม 5 ดาวบนเกาะวินเพิร์ล | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง เมืองตากอากาศริมทะเล กิจกรรมสวนสนุก สวนน้ำ วินเพิร์ลแลนด์ พักโรงแรม 5 ดาวบนเกาะวินเพิร์ล | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง เมืองตากอากาศริมทะเล กิจกรรมสวนสนุก สวนน้ำ วินเพิร์ลแลนด์ พักโรงแรม 5 ดาวบนเกาะวินเพิร์ล | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN65FD4DTN (CXR03)

เดินทาง : 1 ธันวาคม 19 - 23 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง– เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว -เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต

โรงแรม River Prince Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา – ญาจาง-วินเพิร์ลแลนด์ - ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง **พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ล**

โรงแรม Vinpearl Island Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

3

สวนสนุก VINPEARL LAND- โบสถ์ญาจาง-วัดโพนากา-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

โรงแรม GALIOT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง เกาะวินเพิร์ลแลนด์ VINPEARL LAND
ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง โบสถ์ญาจาง (NHA TRANG CATHEDRAL)

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
01-04 พฤศจิกายน 2562 11,999 11,999 5,500
03-06 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 5,500
08-11 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 5,500
10-13 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 5,500
15-18 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 5,500
17-20 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 5,500
22-25 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 5,500
24-27 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 5,500
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 12,999 12,999 5,500
01-04 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 5,500
06-09 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 5,500
08-11 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 5,500
13-16 ธันวาคม 2562 12,999 12,999 5,500
15-18 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 5,500
20-23 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 5,500
03-06 มกราคม 2563 12,999 12,999 5,500
05-08 มกราคม 2563 13,999 13,999 5,500
10-13 มกราคม 2563 13,999 13,999 5,500
12-15 มกราคม 2563 13,999 13,999 5,500
17-20 มกราคม 2563 13,999 13,999 5,500
02-05 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 14,999 5,500
07-10 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 15,999 5,500
09-12 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 14,999 5,500
14-17 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 13,999 5,500
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
16-19 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 13,999 5,500
21-24 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 13,999 5,500
23-26 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 14,999 5,500
28 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,500
01-04 มีนาคม 2563 14,999 14,999 5,500
06-09 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,500
08-11 มีนาคม 2563 14,999 14,999 5,500
13-16 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,500
15-18 มีนาคม 2563 14,999 14,999 5,500
20-23 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,500
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest