ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง เมืองตากอากาศริมทะเล สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมสวนสนุก สวนน้ำ วินเพิร์ลแลนด์ พักโรงแรม 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง เมืองตากอากาศริมทะเล สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมสวนสนุก สวนน้ำ วินเพิร์ลแลนด์ พักโรงแรม 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง เมืองตากอากาศริมทะเล สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมสวนสนุก สวนน้ำ วินเพิร์ลแลนด์ พักโรงแรม 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VN61FD3DTN (CXR05)

เดินทาง : 6 ธันวาคม 19 - 22 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

10,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – ปราสาทโพนากา-วัดลองเซิน-โบสถ์ญาจาง- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

โรงแรม Galiot Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

วินเพิร์ลแลนด์ทั้งวัน – ตลาดดัม-**พักโรงแรม 5 ในเครือวินเพิร์ล**

โรงแรม VINPEARL CONDOTEL EMPIRE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

3

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง เกาะวินเพิร์ลแลนด์ VINPEARL LAND
ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง โบสถ์ญาจาง (NHA TRANG CATHEDRAL)

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
06-08 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 3,000
13-15 ธันวาคม 2562 10,999 10,999 3,000
20-22 ธันวาคม 2562 11,999 11,999 3,000
27-29 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 3,000
30 ธันวาคม-01 มกราคม 2563 14,999 14,999 3,000
03-05 มกราคม 2563 10,999 10,999 3,000
10-12 มกราคม 2563 11,999 11,999 3,000
17-19 มกราคม 2563 11,999 11,999 3,000
07-09 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 13,999 3,000
14-16 กุมภาพันธ์ 2563 11,999 11,999 3,000
21-23 กุมภาพันธ์ 2563 11,999 11,999 3,000
28 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563 11,999 11,999 3,000
06-08 มีนาคม 2563 11,999 11,999 3,000
13-15 มีนาคม 2563 11,999 11,999 3,000
20-22 มีนาคม 2563 11,999 11,999 3,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง เมืองตากอากาศริมทะเล สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมสวนสนุก สวนน้ำ วินเพิร์ลแลนด์ พักโรงแรม 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน ญาจาง

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest