ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (พัก 1 คืน) สนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานลอยมือ เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (บินบ่าย-กลับเย็น)| 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฉลองปีใหม่ ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ พัก 1 คืน สนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานลอยมือ เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (บินบ่าย-กลับเย็น)| 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฉลองปีใหม่ ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ พัก 1 คืน สนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานลอยมือ เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (บินบ่าย-กลับเย็น)| 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN53VZ4DZG (DAD09)

เดินทาง : 27 ตุลาคม 19 - 28 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

10,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมแม่น้ำฮัน

ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เมืองดานัง – เมืองเว้ – นั่งสามล้อซิโคล่ – พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือแม่น้ำหอม – ถนนคนเดินฮอยอัน

PHO HOI HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองโบราณฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

4

บานาฮิลส์ – สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

27 – 30 ตุลาคม 2562 11,999 4,500 8,999
28 – 31 ตุลาคม 2562 11,999 4,500 8,999
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 10,999 4,500 7,999
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 11,999 4,500 8,999
03 – 06 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,999
06 – 09 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,999
10 – 13 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,999
13 – 16 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,999
17 – 20 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,999
20 – 23 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,999
24 – 27 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,999
27 – 30 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,999
01 – 04 ธันวาคม 2562 11,999 4,500 8,999
03 – 06 ธันวาคม 2562 11,999 4,500 8,999
04 – 07 ธันวาคม 2562 12,999 4,500 9,999
08 – 11 ธันวาคม 2562 12,999 4,500 9,999
10 – 13 ธันวาคม 2562 11,999 4,500 8,999
11 – 14 ธันวาคม 2562 11,999 4,500 8,999
17 – 20 ธันวาคม 2562 11,999 4,500 8,999
18 – 21 ธันวาคม 2562 11,999 4,500 8,999
22 – 25 ธันวาคม 2562 11,999 4,500 8,999
24 – 27 ธันวาคม 2562 11,999 4,500 8,999
25 – 28 ธันวาคม 2562 12,999 4,500 9,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest