ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน | 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : VN51VN5DTN (VNHAN06)

เดินทาง : 8 ตุลาคม 19 - 2 เมษายน 20

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮาลอง – ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

โรงแรม Sun Bay Tung Chau Hotel หรือเทียบเท่า

2

เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เกาะไก่ชนกัน – เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด

โรงแรม Yen Nhi Hotel Ninh Binh หรือเทียบเท่า

3

เมืองนิงห์บิงห์ – จ่างอาน – ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน - สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island – เมืองลาวไก – เมืองซาปา

โรงแรม Sapa Logde Hotel หรือเทียบเท่า

4

เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน – เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต– น้ำตกซิลเวอร์ – โบสถ์ซาปา -ตลาดซาปา พิเศษ!เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน และไวน์แดง

โรงแรม Sapa Logde Hotel หรือเทียบเท่า

5

เมืองซาปา – กรุงฮานอย – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร

ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก
ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
08-12 ตุลาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
12-16 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
13-17 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
14-18 ตุลาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
15-19 ตุลาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
19-23 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
20-24 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
21-25 ตุลาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
22-26 ตุลาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
26-30 ตุลาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
27-31 ตุลาคม 2562 12,888 12,888 4,000  
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
02-06 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
03-07 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
04-08 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
05-09 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
09-13 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
10-14 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
11-15 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
12-16 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
16-20 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
17-21 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
18-22 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
19-23 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
23-27 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
24-28 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
25-29 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
26-30 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,000  
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
02-06 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
03-07 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
07-11 ธันวาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
08-12 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
09-13 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
10-14 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
14-18 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
15-19 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
16-20 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
21-25 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
22-26 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  
23-27 ธันวาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
24-28 ธันวาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
11-15 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
12-16 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
13-17 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
14-18 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
18-22 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
19-23 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
20-24 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  
26-30 มกราคม 2563 15,888 15,888 4,000  
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2563 15,888 15,888 4,000  
03-07 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000  
04-08 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000  
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
08-12 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000
09-13 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000
11-15 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000
16-20 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000
17-21 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000
18-22 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000
24-28 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000
25-29 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 13,888 4,000
29 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
01-05 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
02-06 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
03-07 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
07-11 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
08-12 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
09-13 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
10-14 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
14-18 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
15-19 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
16-20 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
17-21 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
21-25 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
22-26 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
23-27 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
24-28 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000
28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 13,888 13,888 4,000
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 13,888 13,888 4,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน | 5 วัน 4 คืน ทัวร์เวียดนาม

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest