ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร (บินเช้า กลับบ่าย) | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร (บินเช้า กลับบ่าย) | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร (บินเช้า กลับบ่าย) | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN49VZ4DTN (TDAD12)

เดินทาง : 27 ตุลาคม 19 - 28 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

10,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้าหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น

โรงแรม Thanh Lich Royal Boutique ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน -บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู– สะพานมังกร

โรงแรม Lavender Danang Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

4

เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2 ปีขึ้นไป พักเดี่ยว หมายเหตุ
27-30 ตุลาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
28-31 ตุลาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 11,888 11,888 4,000  
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 11,888 11,888 4,000  
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 13,588 13,588 4,000  
01-04 พฤศจิกายน 2562 13,588 13,588 4,000  
02-05 พฤศจิกายน 2562 13,588 13,588 4,000  
03-06 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
04-07 พฤศจิกายน 2562 10,888 10,888 4,000  
05-08 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
06-09 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
07-10 พฤศจิกายน 2562 13,588 13,588 4,000  
08-11 พฤศจิกายน 2562 13,588 13,588 4,000  
09-12 พฤศจิกายน 2562 13,588 13,588 4,000  
10-13 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
11-14 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
12-15 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
13-16 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
14-17 พฤศจิกายน 2562 13,588 13,588 4,000  
15-18 พฤศจิกายน 2562 13,588 13,588 4,000  
16-19 พฤศจิกายน 2562 13,588 13,588 4,000  
17-20 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
18-21 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
19-22 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
20-23 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
21-24 พฤศจิกายน 2562 13,588 13,588 4,000  
22-25 พฤศจิกายน 2562 13,588 13,588 4,000  
23-26 พฤศจิกายน 2562 13,588 13,588 4,000  
24-27 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
25-28 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
26-29 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
27-30 พฤศจิกายน 2562 11,888 11,888 4,000  
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,588 13,588 4,000  
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,588 13,588 4,000  
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 13,588 13,588 4,000  
01-04 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
02-05 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
03-06 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
04-07 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
05-08 ธันวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  
06-09 ธันวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  
07-10 ธันวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  
08-11 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
09-12 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
10-13 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
11-14 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
12-15 ธันวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  
13-16 ธันวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  
14-17 ธันวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  
15-18 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
16-19 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
17-20 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
18-21 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
19-22 ธันวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  
20-23 ธันวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  
21-24 ธันวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  
22-25 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
23-26 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
24-27 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
25-28 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  
26-29 ธันวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  
02-05 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  
03-06 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  
04-07 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  
05-08 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
06-09 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
07-10 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
08-11 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
09-12 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  
10-13 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  
11-14 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  
12-15 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
13-16 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
14-17 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
15-18 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
16-19 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  
17-20 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  
18-21 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  
19-22 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
20-23 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
21-24 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
22-25 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
23-26 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  
24-27 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 วันตรุษจีน
25-28 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 วันตรุษจีน
26-29 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 วันตรุษจีน
27-30 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 วันตรุษจีน
28-31 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  
29 ม.ค – 01 ก.พ. 2563 11,888 11,888 4,000  
30 ม.ค – 02 ก.พ. 2563 13,588 13,588 4,000  
31 ม.ค – 03 ก.พ. 2563 13,588 13,588 4,000  
01-04 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 13,588 4,000  
02-05 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
03-06 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
04-07 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
05-08 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
06-09 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 13,588 4,000  
07-10 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 14,588 4,500 วันมาฆบูชา
08-11 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 14,588 4,500 วันมาฆบูชา
09-12 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 14,588 4,500 วันมาฆบูชา
10-13 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
11-14 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
12-15 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
13-16 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 13,588 4,000  
14-17 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 13,588 4,000  
15-18 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 13,588 4,000  
16-19 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
17-20 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
18-21 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
19-22 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
20-23 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 13,588 4,000  
21-24 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 13,588 4,000  
22-25 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 13,588 4,000  
23-26 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
24-27 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
25-28 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
26-29 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 11,888 4,000  
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,588 13,588 4,000  
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 13,588 13,588 4,000  
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 13,588 13,588 4,000  
01-04 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
02-05 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
03-06 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
04-07 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
05-08 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
06-09 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
07-10 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
08-11 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
09-12 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
10-13 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
11-14 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
12-15 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
13-16 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
14-17 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
15-18 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
16-19 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
17-20 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
18-21 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
19-22 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
20-23 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
21-24 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
22-25 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
23-26 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
24-27 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
25-28 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest