ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลส์ 1 คืน) สนุกแฟนตาซีปาร์ค เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลส์ 1 คืน) สนุกแฟนตาซีปาร์ค เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลส์ 1 คืน) สนุกแฟนตาซีปาร์ค เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN45VZ4DZG (DAD03)

เดินทาง : 1 พฤศจิกายน 19 - 28 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

10,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา

MODIAL HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

4

บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
 

กำหนดการเดินทาง

 

ราคาผู้ใหญ่/เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

01 – 04 พฤศจิกายน 2562 12,999 4,500 9,599
06 – 09 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,599
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 4,500 9,599
13 – 16 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,599
15 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,999 4,500 9,599
20 – 23 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,599
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 4,500 9,599
27 – 30 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,500 8,599
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 12,999 4,500 9,599
04 – 07 ธันวาคม 2562 12,999 4,500 9,599
05 – 08 ธันวาคม 2562 14,999 4,500 11,599
09 – 12 ธันวาคม 2562 12,999 4,500 9,599
10 – 13 ธันวาคม 2562 12,999 4,500 9,599
11 – 14 ธันวาคม 2562 12,999 4,500 9,599
12 – 15 ธันวาคม 2562 13,999 4,500 10,599
18 – 21 ธันวาคม 2562 12,999 4,500 9,599
25 – 28 ธันวาคม 2562 13,999 4,500 10,599
26 – 29 ธันวาคม 2562 14,999 4,500 11,599
28 – 31 ธันวาคม 2562 16,999 5,500 13,499
01 – 04 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,599
09 – 12 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,599
10 – 13 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,599
15 – 18 มกราคม 2563 10,999 4,500 8,599
17 – 20 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,599
22 – 25 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,599
23 – 26 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,599
29 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 12,999 4,500 9,599
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 13,999 4,500 10,599
05 – 08 กุมภาพันธ์ 2563 12,999 4,500 9,599
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 4,500 10,599
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,500 11,599
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,500 11,599
12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 12,999 4,500 9,599
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 4,500 10,599
19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 12,999 4,500 9,599
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 4,500 10,599
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 4,500 10,599
26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 12,999 4,500 9,599
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 13,999 4,500 10,599
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 13,999 4,500 10,599
04 – 07 มีนาคม 2563 12,999 4,500 9,599
05 – 08 มีนาคม 2563 13,999 4,500 10,599
06 – 09 มีนาคม 2563 13,999 4,500 10,599
11 – 14 มีนาคม 2563 12,999 4,500 9,599
12 – 15 มีนาคม 2563 13,999 4,500 10,599
13 – 16 มีนาคม 2563 13,999 4,500 10,599
18 – 21 มีนาคม 2563 12,999 4,500 9,599
19 – 22 มีนาคม 2563 13,999 4,500 10,599
20 – 23 มีนาคม 2563 13,999 4,500 10,599
25 – 28 มีนาคม 2563 12,999 4,500 9,599
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest