ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา สะพานกระจก ฮาลอง ตามก๊ก พักซาปา 2 คืน สะพานแก้วมังกรเมฆ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ล่องเรือชมกุ้ยหลินตามก๊ก | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา สะพานกระจก ฮาลอง ตามก๊ก พักซาปา 2 คืน สะพานแก้วมังกรเมฆ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ล่องเรือชมกุ้ยหลินตามก๊ก | 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา สะพานกระจก ฮาลอง ตามก๊ก พักซาปา 2 คืน สะพานแก้วมังกรเมฆ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ล่องเรือชมกุ้ยหลินตามก๊ก | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : VN44VN5DTN (VNHAN08)

เดินทาง : 3 เมษายน 20 - 4 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

13,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก-เมืองซาปา

โรงแรม Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเท่า

2

เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน – สะพานแก้ว“มังกรเมฆ” – น้ำตกซิลเวอร์– โบสถ์ซาปา -ตลาดซาปา พิเศษ!เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน และไวน์แดง

โรงแรม Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเท่า

3

เมืองซาปา–เมืองฮานอย-ร้านเยื่อไผ่-เมืองฮาลอง-ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

โรงแรม Pusan Halong Hotel หรือเทียบเท่า

4

เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง -ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง–เกาะไก่ชนกัน –ร้านหยก- เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด

โรงแรม Yen Nhi Hotel Ninh Binh หรือเทียบเท่า

5

เมืองนิงห์บิงห์ –ตามก๊กหรือ ฮาลองบก-กรุงฮานอย – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร

ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก
ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว  
03-07 เมษายน 2563 14,888 14,888 4,500  
22-26 เมษายน 2563 14,888 14,888 4,500  
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2563 15,888 15,888 4,500  
13-17 พฤษภาคม 2563 13,888 13,888 4,500  
27-31 พฤษภาคม 2563 14,888 14,888 4,500  
04-08 มิถุนายน 2563 14,888 14,888 4,500  
12-16  มิถุนายน  2563 14,888 14,888 4,500  
20-24 มิถุนายน 2563 14,888 14,888 4,500  
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2563 14,888 14,888 4,500  
08-12 กรกฎาคม 2563 14,888 14,888 4,500  
15-19  กรกฎาคม 2563 14,888 14,888 4,500  
24-28 กรกฎาคม 2563 15,888 15,888 4,500  
07-11 สิงหาคม 2563 14,888 14,888 4,500  
14-18 สิงหาคม 2563 14,888 14,888 4,500  
21-25 สิงหาคม 2563 14,888 14,888 4,500  
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2563 14,888 14,888 4,500  
04-08 กันยายน 2563 14,888 14,888 4,500  
16-20 กันยายน 2563 14,888 14,888 4,500  
23-27 กันยายน 2563 14,888 14,888 4,500  
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2563 14,888 14,888 4,500  
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา  สะพานกระจก ฮาลอง ตามก๊ก พักซาปา 2 คืน สะพานแก้วมังกรเมฆ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ล่องเรือชมกุ้ยหลินตามก๊ก | 5 วัน 4 คืน ทัวร์เวียดนาม

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest