ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ชมนาขั้นบันได ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้น | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ชมนาขั้นบันได ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้น | 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ชมนาขั้นบันได ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้น | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : VN44VN5DTN (THAN04)

เดินทาง : 17 กรกฎาคม 19 - 4 มกราคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

12,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮาลอง – ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

โรงแรม Pusan Halong Hotel หรือเทียบเท่า

2

เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เกาะไก่ชนกัน – เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์

โรงแรม HOA LU Hotel หรือเทียบเท่า

3

เมืองนิงห์บิงห์ – จ่างอาน – ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน - สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island – เมืองลาวไก – เมืองซาปา

โรงแรม Q Sapa Hotel หรือเทียบเท่า

4

เมืองซาปา - สถานนีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน – เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา 3 หมู่บ้าน – น้ำตกนางฟ้า – โบสถ์ซาปา

โรงแรม Q Sapa Hotel หรือเทียบเท่า

5

เมืองซาปา – กรุงฮานอย – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร

ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก
ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว  
17-21 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
20-24 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
24-28 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
25-29 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
27-31 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
31 กรกฎาคม-04  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
07-11  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
09-13  สิงหาคม 2562 15,888 15,888 4,000  
10-14  สิงหาคม 2562 15,888 15,888 4,000  
14-18  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
17-21สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
21-25  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
24-28  สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  
28  สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 13,888 13,888 4,000  
31  สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
04-08 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
07-11 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
11-15 กันยายน 2562 13,888 13,888 4,000  
14-18 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
18-22 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000  
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ชมนาขั้นบันได ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้น | 5 วัน 4 คืน ทัวร์เวียดนาม

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest