ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ชมอุโมงค์เก็บไวน์ นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พักบานาฮิลล์ 2 คืน | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ชมอุโมงค์เก็บไวน์ นั่งเรือกระด้ง อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พักบานาฮิลล์ 2 คืน | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ชมอุโมงค์เก็บไวน์ นั่งเรือกระด้ง อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พักบานาฮิลล์ 2 คืน | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN43PG4DTN (TDAD01)

เดินทาง : 2 ตุลาคม 19 - 28 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

13,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว

2

บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple)

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว

3

ดานัง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร

โรงแรม Lavender Danang Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

4

เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
01 – 04 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 5,500
03 – 06 ตุลาคม 2562 16,888 16,888 5,500
05 – 08 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 5,500
07 – 10 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500
09 – 12 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 5,500
14-17 ตุลาคม 2562 17,888 17,888 5,500
16-19 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500
18-21 ตุลาคม 2562 17,888 17,888 5,500
20-23 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 5,500
22-25 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 5,500
26-29 ตุลาคม 2562 16,888 16,888 5,500
28 – 31 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 5,500
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 15,888 15,888 5,500
02 – 05 พฤศจิกายน 2562 16,888 16,888 5,500
04 – 07 พฤศจิกายน 2562 15,888 15,888 5,500
06 – 09 พฤศจิกายน 2562 15,888 15,888 5,500
09 – 12 พฤศจิกายน 2562 16,888 16,888 5,500
11 – 14 พฤศจิกายน 2562 16,888 16,888 5,500
13 – 16 พฤศจิกายน 2562 16,888 16,888 5,500
15 – 18 พฤศจิกายน 2562 17,888 17,888 5,500
17 – 20 พฤศจิกายน 2562 16,888 16,888 5,500
19 – 22 พฤศจิกายน 2562 15,888 15,888 5,500
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 16,888 16,888 5,500
24 – 27 พฤศจิกายน 2562 15,888 15,888 5,500
26 – 29 พฤศจิกายน 2562 15888 15888 5,500
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 17,888 17,888 5,500
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 16,888 16,888 5,500
02 – 05 ธันวาคม 2562 15,888 15,888 5,500
04 – 07 ธันวาคม 2562 16,888 16,888 5,500
08 – 11 ธันวาคม 2562 16,888 16,888 5,500
10 – 13 ธันวาคม 2562 16,888 16,888 5,500
12 – 15 ธันวาคม 2562 15,888 15,888 5,500
14 – 17 ธันวาคม 2562 16,888 16,888 5,500
16 – 19 ธันวาคม 2562 15,888 15,888 5,500
18 – 21 ธันวาคม 2562 15,888 15,888 5,500
21 – 24 ธันวาคม 2562 16,888 16,888 5,500
23 – 26 ธันวาคม 2562 17,888 17,888 5,500
25 – 28 ธันวาคม 2562 18,888 18,888 5,500
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest