ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ แช่ออนเซ็น นั่งเรือกระด้ง อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พัก 4 ดาวทุกคืน | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ แช่ออนเซ็น นั่งเรือกระด้ง อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พัก 4 ดาวทุกคืน | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ แช่ออนเซ็น นั่งเรือกระด้ง อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พัก 4 ดาวทุกคืน | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN42PG4DTN (TDAD02)

เดินทาง : 2 ตุลาคม 19 - 27 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

13,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (PG947 10.55-12.45) – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – สวนสนุก The Fantasy Park

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว

2

บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) – สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) - วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

โรงแรม Ebisu Onsen Resort ระดับ 4 ดาว

3

สวนน้ำ Ebisu Than Tai – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร

โรงแรม Fivitel Boutique Da Nang ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

เมืองดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
02 – 05 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 5,500
04 – 07 ตุลาคม 2562 17,888 17,888 5,500
06 – 09 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 5,500
08 – 11 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500
13 – 16 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 5,500
15 – 18 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500
17 – 20 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 5,500
19 – 22 ตุลาคม 2562 16,888 16,888 5,500
21 – 24 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 5,500
23 – 26 ตุลาคม 2562 16,888 16,888 5,500
27 – 30 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 5,500
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 15,888 15,888 5,500
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 16,888 16,888 5,500
03 – 06 พฤศจิกายน 2562 15,888 15,888 5,500
05 – 08 พฤศจิกายน 2562 15,888 15,888 5,500
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 16,888 16,888 5,500
10 – 13 พฤศจิกายน 2562 16,888 16,888 5,500
12 – 15 พฤศจิกายน 2562 16,888 16,888 5,500
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 16,888 16,888 5,500
16 – 19 พฤศจิกายน 2562 17,888 17,888 5,500
18 – 21 พฤศจิกายน 2562 15,888 15,888 5,500
20 – 23 พฤศจิกายน 2562 15,888 15,888 5,500
23 – 26 พฤศจิกายน 2562 16,888 16,888 5,500
25 – 28 พฤศจิกายน 2562 15,888 15,888 5,500
27 – 30 พฤศจิกายน 2562 15,888 15,888 5,500
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 18,888 18,888 5,500
01 – 04 ธันวาคม 2562 15,888 15,888 5,500
03 – 06 ธันวาคม 2562 15,888 15,888 5,500
07 – 10 ธันวาคม 2562 18,888 18,888 5,500
09 – 12 ธันวาคม 2562 16,888 16,888 5,500
11 – 14 ธันวาคม 2562 15,888 15,888 5,500
13 – 16 ธันวาคม 2562 16,888 16,888 5,500
15 – 18 ธันวาคม 2562 15,888 15,888 5,500
17 – 20 ธันวาคม 2562 15,888 15,888 5,500
19 – 22 ธันวาคม 2562 17,888 17,888 5,500
22 – 25 ธันวาคม 2562 15,888 15,888 5,500
24 – 27 ธันวาคม 2562 17,888 17,888 5,500
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest