ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม กลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลส์ 1 คืน ล่องเรือมังกร ชมพระราชวังเว้ ชิมเมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลส์ 1 คืน ล่องเรือมังกร ชมพระราชวังเว้ ชิมเมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลส์ 1 คืน ล่องเรือมังกร ชมพระราชวังเว้ ชิมเมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN40PG4DZG (DAD23)

เดินทาง : 20 กรกฎาคม 19 - 22 กันยายน 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

2

บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองดานัง

ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

 

อัตราค่าบริการ

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

ราคาผู้ใหญ่/เด็ก

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

 
20 – 23 กรกฎาคม 2562 13,999 3,900 8,999  
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,999 3,900 9,999  
07 – 10 กันยายน 2562 11,999 3,900 7,999  
14 – 17 กันยายน 2562 12,999 3,900 7,999  
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 3,900 7,999  
05 – 08 ตุลาคม 2562 13,999 3,900 8,999  
10 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 3,900 8,999  
12 – 15 ตุลาคม 2562 15,999 3,900 10,999  
13 – 16 ตุลาคม 2562 13,999 3,900 8,999  
26 – 29 ตุลาคม 2562 13,999 3,900 8,999  
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 12,999 3,900 7,999  
02 – 05 พฤศจิกายน 2562 13,999 3,900 8,999  
06 – 09 พฤศจิกายน 2562 13,999 3,900 8,999  
13 – 16 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,900 7,999  
20 – 23 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,900 7,999  
23 – 26 พฤศจิกายน 2562 13,999 3,900 8,999  
27 – 30 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,900 7,999  
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 13,999 3,900 8,999  
07 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999  
08 – 11 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999  
12 – 15 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999  
13 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999  
14 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999  
20 – 23 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999  
21 – 24 ธันวาคม 2562 13,999 3,900 8,999  
22 – 25 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999  
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest