ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VN39VZ3DZG (DAD24)

เดินทาง : 13 เมษายน 20 - 23 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

10,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองดานัง

MERRY LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

2

วัดหลินอึ๋ง – ถ่ายรูปหาดหมีเค – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนดอกไม้ – อุโมงค์ไวน์ – สะพานมือ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

3

บานาฮิลส์ – เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

13 – 15 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

16,999 5,000 12,999
18 – 20 เมษายน 2563 11,999 4,000 8,999
24 – 26 เมษายน 2563 11,999 4,000 8,999
04 – 06 พฤษภาคม 2563

(วันฉัตรฯ/วันวิสาขบูชา)

12,999 4,000 9,999
09 – 11 พฤษภาคม 2563 11,999 4,000 8,999
16 – 18 พฤษภาคม 2563 11,999 4,000 8,999
23 – 25 พฤษภาคม 2563 11,999 4,000 8,999
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 11,999 4,000 8,999
06 – 08 มิถุนายน 2563 10,999 4,000 8,999
20 – 22 มิถุนายน 2563 10,999 4,000 8,999
27 – 29 มิถุนายน 2563 10,999 4,000 8,999
05 – 07 กรกฎาคม 2563

(วันอาสาฬหบูชา)

11,999 4,000 8,999
11 – 13 กรกฎาคม 2563 11,999 4,000 8,999
18 – 20 กรกฎาคม 2563 11,999 4,000 8,999
26 – 28 กรกฎาคม 2563

(วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว)

11,999 4,000 8,999
01 – 03 สิงหาคม 2563 11,999 4,000 8,999
08 – 10 สิงหาคม 2563 11,999 4,000 8,999
15 – 17 สิงหาคม 2563 11,999 4,000 8,999
22 – 24 สิงหาคม 2563 11,999 4,000 8,999
29 – 31 สิงหาคม 2563 11,999 4,000 8,999
05 – 07 กันยายน 2563 11,999 4,000 8,999
11 – 13 กันยายน 2563 11,999 4,000 8,999
12 – 14 กันยายน 2563 11,999 4,000 8,999
18 – 20 กันยายน 2563 11,999 4,000 8,999
19 – 21 กันยายน 2563 11,999 4,000 8,999
25 – 27 กันยายน 2563 11,999 4,000 8,999
26 – 28 กันยายน 2563 11,999 4,000 8,999
02 – 04 ตุลาคม 2563 12,999 4,000 9,999
03 – 05 ตุลาคม 2563 12,999 4,000 9,999
11 – 13 ตุลาคม 2563

(วันสวรรคต ร.๙)

12,999 4,000 9,999
16 – 18 ตุลาคม 2563 12,999 4,000 9,999
21 – 23 ตุลาคม 2563

(วันปิยะมหาราช)

11,999 4,000 8,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษเมนูซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest