ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบนบานาฮิลล์ พิเศษอินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร อิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ (บินบ่าย) | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน พักบนบานาฮิลล์ พิเศษอินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร อิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน พักบนบานาฮิลล์ พิเศษอินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร อิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN38VZ4DPC (PVN35)

เดินทาง : 17 พฤษภาคม 19 - 23 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก

พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่า

2

ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์

พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล์

3

บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร

พักที่ Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Ho-tel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

4

เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
17-20 พ.ค.62 14,900 14,900 4,500
18-21 พ.ค.62 14,900 14,900 4,500
19-22 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500
20-23 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500
21-24 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500
22-25 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500
23-26 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500
24-27 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500
25-28 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500
26-29 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500
27-30 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500
28-31 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500
29 พ.ค.-01 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
30 พ.ค.-02 มิ.ย.62 13,900 13,900 4,500
31 พ.ค.-03 มิ.ย.62 13,900 13,900 4,500
01-04 มิ.ย.62 12,999 12,999 4,500
02-05 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
03-06 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
04-07 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
05-08 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
06-09 มิ.ย.62 12,999 12,999 4,500
07-10 มิ.ย.62 12,999 12,999 4,500
08-11 มิ.ย.62 12,999 12,999 4,500
09-12 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
10-13 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
11-14 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
12-15 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
13-16 มิ.ย.62 12,999 12,999 4,500
14-17 มิ.ย.62 12,999 12,999 4,500
15-18 มิ.ย.62 12,999 12,999 4,500
16-19 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
17-20 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
18-21 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
19-22 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
20-23 มิ.ย.62 12,999 12,999 4,500
21-24 มิ.ย.62 12,999 12,999 4,500
22-25 มิ.ย.62 12,999 12,999 4,500
23-26 มิ.ย.62 11,999 11,999 4,500
27-30 มิ.ย.62 12,999 12,999 4,500
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62 12,999 12,999 4,500
29 มิ.ย.-02 ก.ค.62 12,999 12,999 4,500
04-07 ก.ค.62 12,999 12,999 4,500
05-08 ก.ค.62 12,999 12,999 4,500
06-09 ก.ค.62 12,999 12,999 4,500
11-14 ก.ค.62 12,999 12,999 4,500
12-15 ก.ค.62 12,999 12,999 4,500
13-16 ก.ค.62 14,900 14,900 4,500
14-17 ก.ค.62 14,900 14,900 4,500
17-20 ก.ค.62 11,999 11,999 4,500
18-21 ก.ค.62 12,999 12,999 4,500
19-22 ก.ค.62 12,999 12,999 4,500
20-23 ก.ค.62 12,999 12,999 4,500
25-28 ก.ค.62 12,999 12,999 4,500
26-29 ก.ค.62 14,900 14,900 4,500
27-30 ก.ค.62 14,900 14,900 4,500
01-04 ส.ค.62 12,999 12,999 4,500
02-05 ส.ค.62 12,999 12,999 4,500
03-06 ส.ค.62 12,999 12,999 4,500
08-11 ส.ค.62 12,999 12,999 4,500
09-12 ส.ค.62 13,999 13,999 4,500
10-13 ส.ค.62 13,999 13,999 4,500
11-14 ส.ค.62 12,999 12,999 4,500
15-18 ส.ค.62 12,999 12,999 4,500
16-19 ส.ค.62 12,999 12,999 4,500
17-20 ส.ค.62 12,999 12,999 4,500
22-25 ส.ค.62 12,999 12,999 4,500
23-26 ส.ค.62 12,999 12,999 4,500
24-27 ส.ค.62 12,999 12,999 4,500
05-08 ก.ย.62 12,999 12,999 4,500
06-09 ก.ย.62 12,999 12,999 4,500
07-10 ก.ย.62 12,999 12,999 4,500
12-15 ก.ย.62 12,999 12,999 4,500
13-16 ก.ย.62 12,999 12,999 4,500
14-17 ก.ย.62 12,999 12,999 4,500
19-22 ก.ย.62 12,999 12,999 4,500
20-23 ก.ย.62 12,999 12,999 4,500
21-24 ก.ย.62 12,999 12,999 4,500
26-29 ก.ย.62 12,999 12,999 4,500
27-30 ก.ย.62 12,999 12,999 4,500
28 ก.ย.-01 ต.ค.62 12,999 12,999 4,500
03-06 ต.ค.62 12,999 12,999 4,500
04-07 ต.ค.62 12,999 12,999 4,500
05-08 ต.ค.62 12,999 12,999 4,500
10-13 ต.ค.62 12,999 12,999 4,500
11-14 ต.ค.62 14,900 14,900 4,500
12-15 ต.ค.62 14,900 14,900 4,500
13-16 ต.ค.62 13,900 13,900 4,500
14-17 ต.ค.62 11,999 11,999 4,500
15-18 ต.ค.62 11,999 11,999 4,500
16-19 ต.ค.62 11,999 11,999 4,500
17-20 ต.ค.62 13,900 13,900 4,500
18-21 ต.ค.62 13,900 13,900 4,500
19-22 ต.ค.62 13,900 13,900 4,500
20-23 ต.ค.62 13,900 13,900 4,500
21-24 ต.ค.62 11,999 11,999 4,500
22-25 ต.ค.62 11,999 11,999 4,500
23-26 ต.ค.62 13,900 13,900 4,500
ราคาเด็กทารก

อายุต่ำกว่า 2ปี

3,000 บาท
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest