ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลส์ 1 คืน) สนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานลอยมือ นั่งเรือกระด้ง บุฟเฟ่บนบานาฮิลล์ ( บินบ่าย – กลับดึก )| 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลส์ 1 คืน) สนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานลอยมือ นั่งเรือกระด้ง บุฟเฟ่บนบานาฮิลล์ ( บินบ่าย - กลับดึก )| 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลส์ 1 คืน) สนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานลอยมือ นั่งเรือกระด้ง บุฟเฟ่บนบานาฮิลล์ ( บินบ่าย - กลับดึก )| 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN37VZ4DPC (PVN25)

เดินทาง : 24 ตุลาคม 19 - 25 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก

พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่า

2

ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์

พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล์

3

บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร

พักที่ Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

4

เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 3คืน
24-27 ต.ค. 62 13,900 13,900 4,500
25-28 ต.ค. 62 13,900 13,900 4,500
26-29 ต.ค. 62 13,900 13,900 4,500
27-30 ต.ค. 62 11,999 11,999 4,500
28-31 ต.ค. 62 11,999 11,999 4,500
29 ต.ค.-01 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
30 ต.ค.-02 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
31 ต.ค.-03 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
01-04 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
02-05 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
03-06 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
04-07 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
05-08 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
06-09 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
07-10 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
08-11 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
09-12 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
09-12 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
10-13 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
11-14 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
12-15 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
13-16 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
14-17 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
15-18 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
16-19 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
17-20 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
18-21 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
19-22 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
20-23 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
21-24 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
22-25 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
23-26 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500
24-27 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
25-28 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
26-29 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
27-30 พ.ย. 62 11,999 11,999 4,500
28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
01-04 ธ.ค. 62 12,900 12,900 4,500
02-05 ธ.ค. 62 12,900 12,900 4,500
03-06 ธ.ค. 62 12,900 12,900 4,500
04-07 ธ.ค. 62 12,900 12,900 4,500
05-08 ธ.ค. 62 15,900 15,900 4,500
06-09 ธ.ค. 62 15,900 15,900 4,500
07-10 ธ.ค. 62 15,900 15,900 4,500
08-11 ธ.ค. 62 14,900 14,900 4,500
09-12 ธ.ค. 62 12,900 12,900 4,500
10-13 ธ.ค. 62 12,900 12,900 4,500
11-14 ธ.ค. 62 12,900 12,900 4,500
12-15 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
13-16 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
14-17 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
15-18 ธ.ค. 62 12,900 12,900 4,500
16-19 ธ.ค. 62 12,900 12,900 4,500
17-20 ธ.ค. 62 12,900 12,900 4,500
18-21 ธ.ค. 62 12,900 12,900 4,500
19-22 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
20-23 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
21-24 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
22-25 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
23-26 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
24-27 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
25-28 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500
26-29 ธ.ค. 62 14,900 14,900 4,500
27-30 ธ.ค. 62 16,900 16,900 4,500
28-31 ธ.ค. 62 16,900 16,900 4,500
29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 16,900 16,900 4,500
30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 16,900 16,900 4,500
31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 16,900 16,900 4,500
01-04 ม.ค. 63 14,900 14,900 4,500
02-05 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500
03-06 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500
04-07 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500
05-08 ม.ค. 63 12,900 12,900 4,500
06-09 ม.ค. 63 12,900 12,900 4,500
07-10 ม.ค. 63 12,900 12,900 4,500
08-11 ม.ค. 63 12,900 12,900 4,500
09-12 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500
10-13 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500
11-14 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500
12-15 ม.ค. 63 11,999 11,999 4,500
13-16 ม.ค. 63 11,999 11,999 4,500
14-17 ม.ค. 63 11,999 11,999 4,500
15-18 ม.ค. 63 11,999 11,999 4,500
16-19 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500
17-20 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500
18-21 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500
19-22 ม.ค. 63 11,999 11,999 4,500
20-23 ม.ค. 63 11,999 11,999 4,500
21-24 ม.ค. 63 11,999 11,999 4,500
22-25 ม.ค. 63 11,999 11,999 4,500
23-26 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500
24-27 ม.ค. 63 14,900 14,900 4,500
25-28 ม.ค. 63 14,900 14,900 4,500
26-29 ม.ค. 63 14,900 14,900 4,500
27-30 ม.ค. 63 14,900 14,900 4,500
28-31 ม.ค. 63 12,900 12,900 4,500
29 ม.ค.-01 ก.พ. 63 12,900 12,900 4,500
30 ม.ค.-02 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500
31 ม.ค.-03 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500
01-04 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500
02-05 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
03-06 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
04-07 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
05-08 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
06-09 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500
07-10 ก.พ. 63 14,900 14,900 4,500
08-11 ก.พ. 63 14,900 14,900 4,500
09-12 ก.พ. 63 14,900 14,900 4,500
10-13 ก.พ. 63 12,900 12,900 4,500
11-14 ก.พ. 63 12,900 12,900 4,500
12-15 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
13-16 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500
14-17 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500
15-18 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500
16-19 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
17-20 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
18-21 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
19-22 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
20-23 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500
21-24 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500
22-25 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500
23-26 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
24-27 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
25-28 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
26-29 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500
27 ก.พ.-01 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
28 ก.พ.-02 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
29 ก.พ.-03 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
01-04 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
02-05 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
03-06 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
04-07 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
05-08 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
06-09 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
07-10 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
08-11 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
09-12 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
10-13 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
11-14 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
12-15 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
13-16 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
14-17 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
15-18 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
16-19 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
17-20 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
18-21 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
19-22 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
20-23 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
21-24 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500
22-25 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
23-26 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
24-27 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
25-28 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500
*** จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาทต่อท่าน ***
ราคาเด็กทารก

อายุต่ำกว่า 2ปี

3,000 บาท
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest