ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดาลัท มุยเน่ สัมผัสอากาศหนาวเย็น สวิตเซอร์แลนด์เวียดนาม นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย พัก 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัท มุยเน่ สัมผัสอากาศหนาวเย็น สวิตเซอร์แลนด์เวียดนาม นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย พัก 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดาลัท มุยเน่ สัมผัสอากาศหนาวเย็น สวิตเซอร์แลนด์เวียดนาม นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย พัก 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VN35VZ3DZG (SGN02)

เดินทาง : 3 เมษายน 20 - 18 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

8,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง

REACE RESORT / THAI HOA RESORT หรือเทียบเท่า

2

เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม – บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต

LADALAT HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดาลัท มุยเน่
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

03 – 05 เมษายน 2563 10,999 2,500 6,999
05 – 07 เมษายน 2563

(วันจักรี)

10,999 2,500 6,999
11 – 13 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

12,999 3,500 8,999
13 – 15 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

12,999 3,500 8,999
18 – 20 เมษายน 2563 9,999 2,500 6,999
25 – 27 เมษายน 2563 9,999 2,500 6,999
02 – 04 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 6,999
09 – 11 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 6,999
11 – 13 พฤษภาคม 2563 8,999 2,500 6,999
15 – 17 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 6,999
22 – 24 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 6,999
29 – 31 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 6,999
05 – 07 มิถุนายน 2563 9,999 2,500 6,999
12 – 14 มิถุนายน 2563 9,999 2,500 6,999
19 – 21 มิถุนายน 2563 9,999 2,500 6,999
10 – 12 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 6,999
17 – 19 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 6,999
24 – 26 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 6,999
31 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563 9,999 2,500 6,999
07 – 09 สิงหาคม 2563 8,999 2,500 6,999
21 – 23 สิงหาคม 2563 8,999 2,500 6,999
28 – 30 สิงหาคม 2563 8,999 2,500 6,999
04 – 06 กันยายน 2563 9,999 2,500 6,999
11 – 13 กันยายน 2563 9,999 2,500 6,999
19 – 21 กันยายน 2563 9,999 2,500 6,999
26 – 28 กันยายน 2563 9,999 2,500 6,999
03 – 05 ตุลาคม 2563 9,999 2,500 6,999
09 – 11 ตุลาคม 2563 9,999 2,500 6,999
11 – 13 ตุลาคม 2563

(วันสวรรคต ร.๙)

9,999 2,500 6,999
16 – 18 ตุลาคม 2563 9,999 2,500 6,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนาม ดาลัท มุยเน่ สัมผัสอากาศหนาวเย็น สวิตเซอร์แลนด์เวียดนาม นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย | 3 วัน 2 คืน ทัวร์เวียดนาม

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest