ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ กระเช้าขึ้นยอดเขา สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค นั่งเรือกระด้ง (บินบ่าย กลับเย็น) | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ งกระเช้าขึ้นยอดเขา สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค นั่งเรือกระด้ง (บินบ่าย กลับเย็น) | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ งกระเช้าขึ้นยอดเขา สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค นั่งเรือกระด้ง (บินบ่าย กลับเย็น) | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN32VZ4DTN (DAD07)

เดินทาง : 2 มิถุนายน 19 - 23 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

10,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - สะพานมังกร

โรงแรม Lavender Danang Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

2

เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

สวนสนุก The Fantasy Park - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว หมายเหตุ
     02-05 มิถุนายน 2562 10,999 10,999 4,000  
05-08 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
07-10 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  
09-12 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
12-15 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
16-19 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
19-22 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
21-24 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  
26-29 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 12,999 12,999 4,000  
03-06 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
07-10 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
13-16 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 4,500  
17-20 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
19-22 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
27-30 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 4,500  
28-31 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 4,500  
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 11,999 11,999 4,000  
04-07 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
      10-13 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 4,500  
11-14 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
      14-17 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
18-21 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
24-27 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
25-28 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
28-31 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 12,999 4,000  
04-07 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  
      07-10 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  
11-14 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  
14-17 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  
18-21 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  
21-24 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  
22-25 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  
27-30 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  
    28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 12,999 4,000  
02-05 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
       05-08 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
       09-12 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
12-15 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,500  
13-16 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,500  
16-19 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
19-22 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
20-23 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
23-26 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 2,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest