ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-เว้ สุดฟินพักบานาฮิลล์ สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านฝรั่งเศส พิเศษ!! เมนูซีฟู๊ด+กุ้งมังกร | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน

รหัสทัวร์ : VN29PG4DZG (DAD17)

เดินทาง : 4 เมษายน 19 - 28 มิถุนายน 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

12,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร

ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/GRAND JEEP HOTEL

2

ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE

3

บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL

4

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

04 – 07 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 12,999
05 – 08 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 12,999
14 – 17 เมษายน 2562 18,999 18,999 18,999 4,500 15,999
18 – 21 เมษายน 2562 14,999 14,99 14,999 4,500 11,999
25 – 28 เมษายน 2562 14,999 14,99 14,999 4,500 11,999
09 – 12 พฤษภาคม 2562 14,999 14,99 14,999 4,500 11,999
16 – 19 พฤษภาคม 2562 14,999 14,99 14,999 4,500 11,999
17 – 20 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 13,999
23 – 26 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 11,999
24 – 27 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 11,999
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 14,999 14,99 14,999 4,500 11,999
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 14,999 14,99 14,999 4,500 11,999
06 – 09 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999
07 – 10 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999
13 – 16 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999
14 – 17 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999
20 – 23 มิถุนายน 2562 14,999 14,99 14,999 4,500 11,999
21 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,99 14,999 4,500 11,999
27 – 30 มิถุนายน 2562 14,999 14,99 14,999 4,500 11,999
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 14,99 14,999 4,500 11,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest