ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ฮานอย ซาปา ท้าลมหนาว ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถรางชมนาขั้นบันได บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ฮานอย ซาปา ท้าลมหนาว ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถรางชมนาขั้นบันได บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ฮานอย ซาปา ท้าลมหนาว ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถรางชมนาขั้นบันได บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

รหัสทัวร์ : VN27VJ5DZG (HAN07)

เดินทาง : 13 ธันวาคม 19 - 31 มีนาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต

พักที่ NEW STAR HOTEL / CITYBAY HOTEL / KENNY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

2

เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย

พักที่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

3

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต

พักที่ HOLIDAY SAPA HOTEL / SAPA DIAMOND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

4

เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย

พักที่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

5

เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
 

กำหนดการเดินทาง

 

ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

13 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 3,500 11,999
20 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 3,500 11,999
25 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 3,500 12,999
27 – 31 ธันวาคม 2562 18,999 4,500 14,999
อัตราค่าบริการ
 

กำหนดการเดินทาง

 

ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563

(วันปีใหม่)

18,999 4,500 15,999
01 – 05 มกราคม 2563 13,999 3,500 10,999
08 – 12 มกราคม 2563 13,999 3,500 10,999
10 – 14 มกราคม 2563 13,999 3,500 10,999
15 – 19 มกราคม 2563 13,999 3,500 10,999
17 – 21 มกราคม 2563 13,999 3,500 10,999
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 10,999
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

13,999 3,500 10,999
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 10,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 10,999
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 10,999
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 10,999
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,999 3,500 10,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 13,999 3,500 10,999
06 – 10 มีนาคม 2563 11,999 3,500 8,999
11 – 15 มีนาคม 2563 13,999 3,500 10,999
13 – 17 มีนาคม 2563 13,999 3,500 10,999
18 – 22 มีนาคม 2563 13,999 3,500 10,999
20 – 24 มีนาคม 2563 13,999 3,500 10,999
25 – 29 มีนาคม 2563 13,999 3,500 10,999
27 – 31 มีนาคม 2563 13,999 3,500 10,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ฮานอย ซาปา ท้าลมหนาว ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถรางชมนาขั้นบันได บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 5 วัน 4 คืน ทัวร์เวียดนาม

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest