ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ สุดฟินพักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เมนูซีฟู้ดแบบจัดเต็ม กุ้งมังกร บุฟเฟต์บานาฮิลล์ | 4 วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ สุดฟินพักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เมนูซีฟู้ดแบบจัดเต็ม กุ้งมังกร บุฟเฟต์บานาฮิลล์ | 4 วัน 3คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ สุดฟินพักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เมนูซีฟู้ดแบบจัดเต็ม กุ้งมังกร บุฟเฟต์บานาฮิลล์ | 4 วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : VN24VZ4DZG (DAD25)

เดินทาง : 3 เมษายน 20 - 21 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

12,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

3

สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – พระราชวังเว้ – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา

MODIAL HOTEL /CENTURY HOTEL / PARK VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

4

วัดเทียนมู่ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

03 – 06 เมษายน 2563 14,999 4,500 11,999
04 – 07 เมษายน 2563 14,999 4,500 11,999
09 – 12 เมษายน 2563 13,999 5,500 10,999
10 – 13 เมษายน 2563 16,999 5,500 13,999
11 – 14 เมษายน 2563 18,999 5,500 15,999
12 – 15 เมษายน 2563 18,999 5,500 15,999
13 – 16 เมษายน 2563 16,999 5,500 13,999
14 – 17 เมษายน 2563 16,999 5,500 13,999
17 – 20 เมษายน 2563 13,999 4,500 10,999
18 – 21 เมษายน 2563 13,999 4,500 10,999
23 – 26 เมษายน 2563 13,999 4,500 10,999
24 – 27 เมษายน 2563 13,999 4,500 10,999
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 14,999 4,500 11,999
01 – 04 พฤษภาคม 2563 14,999 5,500 11,999
02 – 05 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 10,999
03 – 06 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 10,999
04 – 07 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 10,999
07 – 10 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 10,999
08 – 11 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 10,999
09 – 12 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 10,999
14 – 17 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 10,999
15 – 18 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 10,999
21 – 24 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 10,999
22 – 25 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 10,999
28 – 31 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 10,999
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 13,999 4,500 10,999
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 13,999 4,500 10,999
11 – 14 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
12 – 15 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
18 – 21 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
19 – 22 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
25 – 28 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
26 – 29 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
27 – 30 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999
03 – 06 กรกฎาคม 2563 14,999 4,500 11,999
04 – 07 กรกฎาคม 2563 15,999 4,500 12,999
05 – 08 กรกฎาคม 2563 14,999 4,500 11,999
10 – 13 กรกฎาคม 2563 13,999 4,500 10,999
16 – 19 กรกฎาคม 2563 13,999 4,500 10,999
17 – 20 กรกฎาคม 2563 13,999 4,500 10,999
23 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999 4,500 10,999
24 – 27 กรกฎาคม 2563 13,999 4,500 10,999
25 – 28 กรกฎาคม 2563 14,999 4,500 11,999
26 – 29 กรกฎาคม 2563 13,999 4,500 10,999
30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2563 13,999 4,500 10,999
06 – 09 สิงหาคม 2563 13,999 4,500 10,999
12 – 15 สิงหาคม 2563 13,999 4,500 10,999
13 – 16 สิงหาคม 2563 13,999 4,500 10,999
20 – 23 สิงหาคม 2563 13,999 4,500 10,999
27 – 30 สิงหาคม 2563 13,999 4,500 10,999
28 – 31 สิงหาคม 2563 13,999 4,500 10,999
10 – 13 กันยายน 2563 13,999 4,500 10,999
11 – 14 กันยายน 2563 13,999 4,500 10,999
17 – 20 กันยายน 2563 13,999 4,500 10,999
18 – 21 กันยายน 2563 13,999 4,500 10,999
24 – 27 กันยายน 2563 13,999 4,500 10,999
25 – 28 กันยายน 2563 13,999 4,500 10,999
01 – 04 ตุลาคม 2563 13,999 4,500 10,999
08 – 11 ตุลาคม 2563 14,999 4,500 11,999
09 – 12 ตุลาคม 2563 14,999 4,500 11,999
10 – 13 ตุลาคม 2563 15,999 4,500 12,999
13 – 16 ตุลาคม 2563 13,999 4,500 10,999
15 – 18 ตุลาคม 2563 14,999 4,500 11,999
16 – 19 ตุลาคม 2563 14,999 4,500 11,999
17 – 20 ตุลาคม 2563 14,999 4,500 11,999
18 – 21 ตุลาคม 2563 13,999 4,500 10,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest