ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลส์ 1 คืน) สนุกแฟนตาซีปาร์ค เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลส์ 1 คืน) สนุกแฟนตาซีปาร์ค เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลส์ 1 คืน) สนุกแฟนตาซีปาร์ค เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VN23VZ3DZG (DAD04)

เดินทาง : 1 พฤศจิกายน 19 - 22 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

9,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTE

3

บานา ฮิลส์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน (ร้านของที่ระลึก) – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

ราคาผู้ใหญ่/เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

01 – 03 พฤศจิกายน 2562 10,999 4,000 7,999
15 – 17 พฤศจิกายน 2562 10,999 4,000 7,999
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 10,999 4,000 7,999
09 – 11 ธันวาคม 2562 10,999 4,000 7,999
10 – 12 ธันวาคม 2562 10,999 4,000 7,999
13 – 15 ธันวาคม 2562 11,999 4,000 8,999
27 – 29 ธันวาคม 2562 13,999 4,500 10,999
29 – 31 ธันวาคม 2562 14,999 4,500 11,999
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 15,999 4,500 12,999
04 – 06 มกราคม 2563 9,999 4,000 7,999
10 – 12 มกราคม 2563 10,999 4,000 7,999
24 – 26 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,999
25 – 27 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,999
07 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 12,999 4,000 9,999
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 4,000 7,999
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 11,999 4,000 8,999
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 11,999 4,000 8,999
06 – 08 มีนาคม 2563 11,999 4,000 8,999
07- 09 มีนาคม 2563 11,999 4,000 8,999
20 – 22 มีนาคม 2563 11,999 4,000 8,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนาม  ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลส์ 1 คืน) สนุกแฟนตาซีปาร์ค เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 3 วัน 2 คืน  ทัวร์เวียดนาม

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest